Hem

Varannan svensk känner stress över att hinna med träningen

2015-03-26
Arbete, familj och vänner – mycket är det som ska hinnas med i vardagen. Samtidigt är det viktigt att träna och motionera för att orka med långa och intensiva dagar. Men många svenskar har problem med att få ihop vardagspusslet och mest stressade över att hinna med regelbunden träning är kvinnorna. Det visar Hälsobarometern, en statistisk säkerställd undersökning genomförd av hälsokedjan Life.

I Lifes senaste undersökning Hälsobarometern, har man ställt frågor om kost, motion och hälsa till 1 030 svenskar. Resultatet visar bland annat att mer än varannan svensk, 55 procent, känner sig stressade över att hinna med regelbunden träning i vardagen.

De som är mest stressade över att få in träning och motion i vardagens livspussel är kvinnorna. Bland dem svarar 63 procent att de ofta eller ibland känner sig stressade. Männen oroar sig betydligt mindre och motsvarande siffra bland dem är 47 procent.

Svenskarna tränar för framtiden

Hälsobarometern visar också att betydligt fler kvinnor än män tränar för att bli starka, det uppger 33 procent av kvinnorna och 24 procent av männen. Dessutom svarar lika många kvinnor som män att de tränar och motionerar för att bygga muskler, 21 procent. Men svenskarnas främsta mål med träningen är att hålla sig friska längre, det svarar så många som varannan person. Att orka mer i vardagen och få mer energi är också stora anledningar till varför svenskarna motionerar, det svarar 44 respektive 43 procent. Men det är långt ifrån alla som faktiskt tränar. I undersökningen uppger var femte svensk att de helt struntar i träningen.

– Träning och motion är en viktig del i ett hälsosamt liv och är nödvändigt för att orka med långa och påfrestande dagar. Motion och vila tillsammans med en bra kosthållning är den bästa investeringen man kan göra för att främja sin hälsa på lång sikt. Det är däremot lite motsägelsefullt att den främsta anledningen till att man motionerar är att hålla sig frisk och må bra då det är så många som känner sig stressade av just träningen, säger Gunnel Åkerman, VD på Life Sverige.

För mer information kontakta:

Gunnel Åkerman, VD på Life Sverige
Mobil: 010-542 30 06
E-post: gunnel.akerman@lifeeurope.com

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Norm på uppdrag av Life under februari 2015. Totalt deltog 1030 svenskar
från ett riksrepresentativt urval.

Om Life

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 439 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och
cirka 770 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 362 anställda*** och omsatte ca 1,4 miljarder SEK 2014. Totalt,
inklusive medlems- och franchise-butiker omsatte Life* i Sverige, Norge och Finland 2,1 miljarder SEK exkl moms.

* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.
** Lifekoncernen äger och driver 150 egenägda butiker
*** Medelantalet anställda

Bilaga

Upplever du stress över att hinna med regelbunden träning/motion i vardagen?
 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Ja, ofta18 %23 %13 %19 %20 %23 %11 %
Ja, ibland37 %40 %34 %43 %45 %32 %30 %
Nej, sällan26 %21 %30 %23 %21 %27 %30 %
Nej, aldrig16 %12 %20 %12 %11 %14 %25 %
Vet ej3 %4 %3 %2 %3 %3 %5 %

 

Vad har du för mål med din träning?

 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Hålla mig frisk längre52 %55 %49 %50 %48 %54 %55 %
Orka mer i vardagen44 %49 %39 %43 %49 %47 %40 %
Få mer energi43 %49 %38 %50 %52 %41 %33 %
Gå ner i vikt37 %39 %34 %33 %42 %42 %32 %
Bli stark29 %33 %24 %39 %36 %26 %16 %
Vara snygg21 %22 %20 %36 %29 %17 %6 %
Bygga mer muskler21 %21 %21 %34 %26 %17 %9 %
Orka mer på jobbet18 %18 %17 %18 %18 %22 %13 %
Inget särskilt mål5 %3 %6 %3 %1 %7 %7 %
Jag tränar inte19 %20 %18 %15 %20 %16 %25 %
Annat3 %3 %4 %5 %1 %5 %2 %
Vet ej1 %1 %1 %0 %1 %1 %1 %