Hälsoguiden

Bli vän med dina tarmbakterier

Tarmen är inte bara en plats för allt vi stoppar i oss, här bor även många miljarder mikroorganismer. Med hjälp av listiga nervceller och ungefär ett kilo bakterier utgör tarmen den huvudsakliga delen av vårt immunsystem. Här berättar vi mer om hur du bäst tar hand om tarmens (viktiga!) bakterier.  


När det kommer till att prata om magen, talar vi hellre om fjärilar i magen – än om bakterierna som bor där. Det borde vi ändra på, menar David Jonsson, näringsfysiolog och författare till boken Magsmart. Det mest omvälvande forskningsområdet inom näringslära just nu handlar nämligen om vår mag-tarmkanal; om hur mikroorganismerna där påverkar vår hälsa.

– Vi har länge känt till att våra tarmar innehåller en stor mängd bakterier men det är först nu som vi har börjat förstå mer exakt hur de påverkar oss och vilken stor betydelse vårt inre ekosystem har, säger David Jonsson.

– Faktum är att det blir svårare och svårare att dra en tydlig gräns mellan vad som är ”vi” och vad som är våra inneboende mikroorganismer, så tätt sammanlänkad är vår symbios med dem. Man skulle kunna säga att du är ett ekosystem, menar David.


Stor mångfald av bakterier är positivt

Att ha en stor mångfald av bakterier i magen anses positivt, medan en mindre artrik tarmbiota* förknippas med sämre hälsa. För att vi ska må bra, måste det finnas en rik variation och en balans mellan onda och goda bakterier. Något entydigt svar för hur vi genom kost och livsstil kan påverka vår tarmbiota har forskare ännu inte. Men det finns ändå vissa riktlinjer för hur vi skapar en gynnsam miljö för våra tarmbakterier, menar David Jonsson.

– Kort sammanfattat; mycket snabbmat, socker och hårt processade livsmedel har negativa effekter på magen. Socker gynnar exempelvis tillväxten av de bakterier som har negativa effekter på vår hälsa – men problematiken stannar inte där. En sockerrik diet är dessutom oftast fattig på sådant som magen gillar, så som viktiga fibrer. Framför allt gäller det vattenlösliga, fermenterbara fibrer, vilka fungerar som mat åt våra goda tarmbakterier. 

Mindre halvfabrikat – mer magsmart

David är noga med att påpeka att vilken effekt du får beror på den unika uppsättning bakterier som just du har i din mage. Livsmedel som är bra för en person – kan vara mindre bra för en annan. Ett generellt råd från David är att vi bör undvika mat som produceras i fabriker och i högre grad tillagar maten själva; med magsmarta, snälla metoder.

– Om man bara ska ha en kostregel att följa, försök då att äta så mycket naturlig, oprocessad mat som möjligt – med en hyfsad variation. Då sköter sig resten, mer eller mindre, självt.

* Tarmbiota

… eller "mikrobiota" är en modern benämning på vad som tidigare kallades tarmflora. Eftersom ”flora” egentligen syftar på växter, använder man i dag i stället ”biota” som syftar på de levande organismerna på en viss plats.