Hälsoguiden
Näringssvinnet

Näringssvinnet

Näringen i frukt, grönsaker och lax har sjunkit drastiskt över tid, visar forskning. Sedan 1940 har mängden kalcium och magnesium i grönsaker minskat med 46 respektive 24%. Livsmedelsindustrin bär en stor del av ansvaret, säger författaren Niels Christian Geelmuyden.

Läs mer

Grönsaker ska som bekant stå för en tredjedel av utrymmet på tallriken, om man följer rekommendationen från Livsmedelsverket. Men under senare år har det från olika håll larmats om att grönsaker och frukt vattnas ur. Så hur nyttigt är det egentligen att äta frukt och grönt, om de töms på näring?


Enligt brittiska Food Commissions kartläggning av ett fyrtiotal olika frukter och grönsaker har mineralhalterna sjunkit drastiskt sedan 1940. Dagens grönsaker innehåller bara drygt 50% av de forna kalciumnivåerna, visar studien. Även andra näringsämnen har minskat uppseendeväckande mycket; nuförtiden måste man till exempel äta fyra morötter för att få i sig lika mycket magnesium som en morot gav 1940.


Näringssvinnet drabbar inte bara frukt och grönsaker

Den norske författaren och journalisten Niels Christian Geelmuyden, som skrivit boken Sannheten på bordet, har under många år engagerat sig i forskningen på området. Framför allt är han kritisk till sättet som konventionell odling bedrivs på.
– En viktig förklaring till näringssvinnet är att plantorna tillbringar allt kortare tid i jorden. Därmed får de också mindre sol. Poängen med konstgödsel är ju att påskynda tillväxten så att grödorna kan skördas tidigare.

Men att näringen har minskat beror långt ifrån enbart på att odlingstiden har förkortats.


– Användningen av konstgödsel leder till att jorden utarmas och eroderas. Sedan förgör bekämpningsmedel inte bara ogräs, insekter och svampar – utan även mikroorganismer och näringsämnen. Den hårda packningen av jorden gör det också svårare för växterna att ta upp näringen ur den.


Det är inte bara frukt och grönsaker som har drabbats av ett omfattande näringssvinn. Enligt Norges fiskforskningsinstitut, Nifes, har laxen tappat 50 procent av sitt omega 3- värde på tio år. Anledningen är att fiskfodret drygas ut med vegetabilisk olja.


– Fisk och andra djur som hålls i fångenskap får ofta fel typ av foder. Forskning visar att det är bättre att äta exemplar som har levt i frihet och själva fått bestämma över sin föda, säger Niels Christian Geelmuyden.


Livsmedelsverket har en avvaktande inställning

Trots att flera internationella studier visar på näringsfall i flera livsmedel har Livsmedelsverket en avvaktande inställning till resultaten. I en rapport från 2008 framhåller myndigheten svårigheterna med att på ett tillförlitligt sätt jämföra näringsvärdena över tid i och med att analysmetoderna ständigt förfinas. Niels Christian Geelmuyden är emellertid skeptisk till att man från myndighetshåll inte tar näringssvinnet på större allvar.


– I min bok tar jag upp en mängd studier som tyder på att näringen i frukt och grönsaker minskar. Samtidigt finns det stora näringsskillnader mellan grödor från olika gårdar eller olika distrikt, därför finns det också forskning som visar att innehållet är detsamma som tidigare. Det verkar som om myndigheterna i Sverige och Norge har ett intresse av att lyfta fram resultaten från just dessa studier, säger han.

Text: Linnea Bolter


Omega 3-nivå halverad

På tio år har mängden omega 3 i odlad lax minskat med 50 procent, enligt en studie från Norges fiskforskningsinstitut, Nifes.

Vad beror det på?
– De marina ingredienserna i fiskfodret är delvis utbytta mot vegetabiliska oljor och växtproteinkällor. I dag består fiskfodret till 70 procent av råvaror från växtriket – när mängden omega 3 i fodret minskar, sjunker också omega 3-nivån i laxen, säger Bente Torstensen, forskningsledare på Nifes.


Hur ska man få upp omega 3-nivån i fodret?
– I dag är fiskolja den enda källan till omega 3 i fodret, men det pågår mycket forskning för att hitta nya omega 3-källor, till exempel alger.

Har laxen blivit mindre nyttig?


– Laxen är fortfarande den bästa kostkällan till omega 3-fettsyrorna DHA och EPA. Precis som skaldjur innehåller laxen dessutom andra viktiga näringsämnen som vitamin D, jod, selen och protein.