Hälsoguiden

Vad är blodtryck – och vad kan ett högt blodtryck leda till? Här fördjupar vi oss inom just det, liksom hjärtat och dess blodomlopp. 


Hjärtat är en muskel och en del av kroppens blodomlopp. I blodomloppet hittar vi flera viktiga funktioner; här transporteras bland annat syret från lungorna till kroppens olika delar och vävnader (så som muskelvävnader, alltså t.ex. hjärtat) – och i motsatt riktning går koldioxid. Blodomloppet förser också kroppens celler med näring och säkerställer att vi kan hålla en sund kroppstemperatur. 


Om blodet slutar att cirkulera, likt vid hjärtstopp eller annat, är det mycket viktigt att åter få igång cirkulationen snabbt. Brist på blod- och syretillförsel kan orsaka skador i hjärnan redan efter 3-5 minuter. En normal funktion hos hjärtat är alltså viktigt för hela kroppen – hela tiden. 


Vad är blodtryck? 

När hjärtat pumpar ut blodet i kroppen uppstår ett blodtryck, alltså blodets tryck eller spänning mot kärlväggarna i artärerna. Vid högt blodtryck, eller hypertoni som är dess medicinska benämning, är spänningen för hög och det finns risk för stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning) eller hjärt- och kärlsjukdomar. Ett högt blodtryck är dock sällan den enda orsaken till allvarligare åkommor; det är snarare trycket i kombination med mycket stillasittande, höga blodfetter, diabetes och rökning som kan bidra till ökad risk. 


Därför uppstår högt blodtryck  

Hela 90-95% av alla hypertonifall är av typen primär hypertoni, vilket innebär högt blodtryck utan tydlig bakomliggande medicinsk orsak. Här kan faktorer som fetma, stress eller överkonsumtion av alkohol bidra till ett högt blodtryck. Vid sekundär hypertoni däremot kan man identifiera en konkret orsak, så som njursjukdom, kärlsjukdom i njurartärerna eller hormonella rubbningar. 

Organen påverkas  

Ett högt blodtryck kan ha en negativ effekt på organen. Exempel på organ som kan ta skada är hjärtat, hjärnan, njurarna och artärerna, såväl stora som små. För hjärtats del kan en blodtrycksförhöjning bidra till en förstoring av vänster kammare, då hjärtväggen blir kraftigare och bindvävslagrad – vilket medför en fördubblad risk för insjuknande i hjärtsjukdom. 


Så mäter du blodtrycket 

Symtom på högt blodtryck kan vara lindriga och de är lätta att missa. Vid långvarig trötthet eller huvudvärk, eller om andra symtom eller eventuell sjukdomshistorik gör dig orolig, bör du besöka en vårdcentral för att låta mäta ditt blodtryck. Goda tips som förebygger ett högt blodtryck är sunda kostvanor, daglig motion och att du tar hand om dig själv och din kropp; det är en värdefull investering.