Hälsoguiden

En rapport om svenskarnas kost- och hälsovanor.


Sedan 1994 har vi varit en naturlig del av den svenska folkhälsan. Sedan starten har vårt mål varit att hjälpa människor till ett naturligt friskare liv. Med jämna mellanrum genomför vi undersökningar om svenskarnas välmående och inställning till kost och hälsa. På så sätt får vi en ännu bättre förståelse för de tusentals kunder vi dagligen möter i våra butiker i hela landet.

Hälsobarometern är en undersökning om svenskarnas kunskap, beteende och syn på hälsa och välmående. Den ger spännande kunskaper om hur svenskarna ser på sina kost- och motionsvanor, sömn och stress.

”Vi vill få djupare insikt och förståelse för folkhälsan. Vi vill veta mer om välmående och synen på hudvård, träning, stress och kost. Främst för att ännu bättre kunna bemöta och förstå de utmaningar våra kunder står inför. Och för att bli ännu bättre på det vi brinner för.

Sedan år 2020 samlar vi underlag till Hälsobarometern från Sverige, Norge och Finland.

Rapporten ger således många spännande insikter om hur svenskarna ser på sin hälsa men även skillnader gentemot våra grannländer. Och visst finns det skillnader.”

Gunnel Åkerman
Koncernchef, Life


Hälsobarometern 2022


Om undersökningen

Hälsobarometern 2022 är baserad på en undersökning genomförd av IPSOS Norm på uppdrag av Life. Undersökningen genomfördes i februari 2022 i form av en webbenkät. Totalt har 4 541 personer i Sverige, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt.

Läs Hälsobaromern 2022 här


Hälsobarometern 2021


Om undersökningen

Hälsobarometern 2021 är baserad på en undersökning genomförd av IPSOS Norm på uppdrag av Life. Undersökningen genomfördes i januari 2021 i form av en webbenkät. Totalt har 4 577 personer i Sverige, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt.

Läs Hälsobarometern 2021 här.


Hälsobarometern 2020


Om undersökning

Hälsobarometern 2020 är baserad på en undersökning genomförd av IPSOS Norm på uppdrag

av Life. Undersökningen genomfördes i mars 2020 i form av en webbenkät. Totalt har 4 663 personer i Sverige, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt.

Läs Hälsobarometern 2020 här.


Hälsobarometern 2019


Om undersökning

Hälsobarometern 2019 är baserad på en undersökning genomförd av IPSOS Norm på uppdrag av Life. Undersökningen genomfördes i mars 2019 i form av en webbenkät. Totalt har 2 704 personer i Sverige mellan 18 och 100 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt.

Läs Hälsobarometern 2019 här.