Hälsoguiden
Håll minnet friskt!

Håll minnet friskt!

Allt fler drabbas av demenssjukdomar som försämrar vårt minne. Det är ett av världens största hälsoproblem och bara i Sverige insjuknar ungefär 25 000 personer varje år. Men forskningen gör framsteg och den visar att du själv kan påverka risken att drabbas.

Läs mer

I Sverige har cirka 160 000 människor någon form av demenssjukdom. Och varje år drabbas allt fler. Om 50 år spås demenssjukdomen Alzheimer ha ökat med 70 procent.


‒ Senare års forskning visar att det finns mycket vi kan göra själva. Hur du lever i mitten av ditt liv kan minska risken för att få demenssjukdomar i slutet av livet, säger Krister Håkansson, forskare och lektor vid Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet.


Ovan är slutsasten i en framgångsrik undersökning (Finger-studien) som under två år följde över 1 200 äldre i riskzonen för att få demens. De delades upp i en experimentgrupp som fick genomföra en livsstilsförändring, och en kontrollgrupp som bara fick regelbunden hälsorådgivning.


‒ Den grupp som förändrade sin livsstil, med hjälp av bland annat personliga tränare och dietister, minskade riskerna att utveckla minnesstörningar med nästan 30 procent.


Välj medelhavskost!


Det som visade sig ha effekt var just en kombination av hälsosam mat, blodtryckskontroll, motion, intellektuell träning och ett aktivt socialt liv.


‒ Vad gäller mat ska man gärna välja medelhavskost, säger Krister Håkansson och fortsätter:


– Fylld av grönsaker, frukt, fisk och naturliga oljor. Hjärnan behöver fett, men det ska vara bra fett. Var försiktig med socker eftersom övervikt, speciellt bukfetma och diabetes, ökar risken för att drabbas av Alzheimers sjukdom.

Andra studier visar att stress, negativa tankebanor och huruvida du har en partner eller inte påverkar riskerna för att utveckla minnesstörningar.


Krister Håkansson anser att forskningen om demens är betydelsefull av era skäl.


– Drömmen är förstås att hitta ett sätt att förebygga och bota demenssjukdomar. Men om livsstilsförändringar bara kan skjuta fram en demensdiagnos några år finns det ändå mycket att vinna, både för individen och för samhället.

Krister Håkansson hoppas att läkare ska börja diskutera livsstil med sina patienter.


‒ För här har vi något vi alla kan göra. Genom att förändra hur vi lever i dag kan vi öka chansen till livskvalitet senare i livet. Och det finns inga biverkningar på den medicinen – tvärtom.TEXT: ÅSA REHNSTRÖM