Mineraler-magnesium-1000x500.jpg

Mineraler

Life har ett brett utbud av livsnödvändiga mineraler som kroppen inte själv kan tillverka och som vi behöver för att må bra. Vår kropp är uppbyggd av ett 20-tal  olika grundämnen. Kol, syre, väte och kväve ingår i nästan alla organiska ämnen och natrium, kalium och fosfater finns i alla våra kroppsvätskor. Dessutom ingår ytterligare ett antal mineralämnen  som till exempel järn, magnesium, selen och zink vilka bl.a. ingår i olika enzymsystem.