Mineraler

Life har ett brett utbud av livsnödvändiga mineraler som kroppen inte själv kan tillverka och som vi behöver för att må bra. Vår kropp är uppbyggd av ett 20-tal  olika grundämnen. Kol, syre, väte och kväve ingår i nästan alla organiska ämnen och natrium, kalium och fosfater finns i alla våra kroppsvätskor. Dessutom ingår ytterligare ett antal mineralämnen  som till exempel järn, magnesium, selen och zink vilka bl.a. ingår i olika enzymsystem.