Hälsoguiden
Fördel adhd

Fördel adhd

Är adhd bara dåligt? Inte alls, menar psykiatrikern Anders Hansen: – Det är viktigt att vi breddar synen. Vi har alla drag av adhd, mer eller mindre.

Läs mer

Känner du någon som är driven, orädd, ifrågasättande, flexibel och initiativrik? Dessa positiva egenskaper är typiska för personer med adhd – en diagnos som oftast förknippas med koncentrationssvårigheter och trassliga skolgångar.


Psykiatrikern Anders Hansen, aktuell med den nya boken Fördel adhd, vill nyansera bilden och ytta vikten från problemen. Det finns helt enkelt mer att hämta, menar han.
– Personer som har mycket impulsivitet och hyperaktivitet är ofta kreativa, framför allt när det gäller brainstorming. En del har förmågan att hyperfokusera, vilket innebär att personen fokuserar väldigt intensivt och verkligen brinner för något. Många är energiska, vilket betyder att de har en stark motor och drivkraft. Det finns ofta en öppenhet och nyfikenhet, vilket också kan ses som fördelar.


Adhd-diagnoserna ökar

Adhd har uppmärksammats de senaste åren, framför allt eftersom antalet diagnoser har ökat.
– Att få diagnosen i Sverige i dag kräver en utredning. Det är en symtomdiagnos som ställs utifrån bestämda kriterier, där man bland annat tittar på uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet, förklarar Anders Hansen.


En orsak till ökningen är enligt Anders Hansen att vi lever i en psykiatriserad tid, där vi sätter etiketter på människor utifrån diagnoser.
– Det blir därför lätt att slänga runt med adhd. Så fort någon visar på drag, så verkar man hitta svaret i diagnosen. Tittar man i USA, så har trettio procent av pojkarna i Mississippi en adhd-diagnos. Men alla har, med all säkerhet, inte adhd. Det finns andra faktorer som kan förklara dessa pojkars beteende.


Alla har drag av adhd

Anders Hansen vill att det ska finnas en bättre förståelse för diagnosens karaktär.
– Det vi ska komma ihåg är att det är en gråzon, det är därför en svår diagnos att sätta. Vi har alla drag av adhd, mer eller mindre, säger han.


– De beteenden som finns i adhd har varit viktiga länge. Redan på savannen fanns det fördelar med att vara rastlös och impulsiv. Personer som skannar av sin omgivning ofta, upptäcker faror och kan reagera på dem impulsivt. I dag ser det annorlunda ut, samhället matchar inte mot adhd:s biologi. Men styrkorna i adhd kan du ändå dra nytta av, menar Anders Hansen.

Till exempel i företagsvärlden.


– Hos personer med adhd kan det finnas en äventyrlighet, att man vill vidare. Många entreprenörer har behov av just de egenskaperna. Det blir en kreativ drivkraft, att vilja skapa någonting.
Vid studier av genetik bakom entreprenörskap har det visat sig att det finns gener som är kopplade till detta. Samma gener som är kopplade till adhd. I studier har forskare bland annat kunnat se kopplingarlingar mellan adhd och vårt belöningssystem i hjärnan. Nyckelkomponenten är dopamin, en signalsubstans som är en av förklaringarna till varför personer blir okoncentrerade eller överaktiva.


– Om det inte finns tillräckligt med dopamin, då börjar du bli disträ och fundera på annat för att få i gång belöningssystemet. Ett typiskt exempel är barn som har svårt att fokusera på det som läraren säger. Man gör allt för att kicka i gång systemet, helt enkelt. Att se på adhd från era håll ger mer rättvisa.


Se fördelarna med adhd

– Utmaningen är att dra nytta av sina styrkor, i stället för att alla ska utredas och medicineras. Det betyder inte att vi ska bagatellisera adhd, det är otvetydigt att det här leder till ofattbara problem för en del. Koncentrationssvårigheter är ju negativt hur man än vrider och vänder på det. Han berättar om den grupp som verkligen lider av sina symtom, med till exempel mycket impulsivitet eller svåra problem med att hålla tankarna på plats.


– För dessa personer kan medicin vara fullständigt livsavgörande, medicinen påverkar dopaminet och även frontalloben, så att koncentrationen blir bättre. Skillnaden kan bli som natt och dag, understryker Anders Hansen.


Han flikar också in att personer med adhd-diagnos har stor nytta av pulshöjande träning.
– Träning ger oss mer dopamin och fininställer hela dopaminsystemet. Det gör att vi inte bara mår bra utan också blir mer koncentrerade.