Hälsoguiden

ColdZyme

ColdZyme

ColdZyme® är en CE-märkt medicinteknisk produkt och har en lokal, tillfällig verkan på ytan av slemhinnan. Kan användas av vuxna och barn över 4 år.

ColdZyme logotyp