Hälsoguiden

Integritetspolicy

(2018-05-20)


Inledning och personuppgiftsansvar

Life Europe AB (orgnr. 556685-9160) och dotterbolag nedan Life, driver dels egna butiker och e-handel och är dels franchisegivare för vissa butiker. Life har en gemensam IT-struktur där all hantering av personuppgifter sker centralt. Vi ansvarar och värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster och ansvarar för all hantering kring dina uppgifter. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den kan när som helst ändras, så var noga med att alltid kontrollera vad som gäller på vår hemsida.

Denna integritetspolicy gäller för onlinetjänster och för vår kundklubb. För kundklubben gäller, utöver denna integritetspolicy, även separata klubbvillkor.


Var lagras uppgifterna?

Företrädesvis lagrar Life personuppgifter inom Europa och EES och vi strävar alltid efter att dina uppgifter skall hanteras inom EU/EES. I de fall dina uppgifter kommer hanteras utanför EU säkerställer vi alltid att det finns giltiga avtal som säkerställer att deras skyddsnivå och behandling av dina uppgifter är lika säker som den vi har i Europa.

Vi kan komma att överföra uppgifter till tredje part i enlighet med vad vi skriver under ”Vem har tillgång till dina uppgifter” för att vi skall fullfölja våra skyldigheter gentemot dig.  Vi lämnar däremot inte ut några uppgifter till tredje part i reklamsyfte eller om inte detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet. Viss typ av analysinformation (se nedan) kan komma att lagras i tredje land.


Vilka personuppgifter används

Vi samlar in och lagrar uppgifter som du själv lämnar till oss; namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-post samt information om hur du vill bli kontaktad (via e-post och/eller sms/telefon samt postalt). Vi samlar även in information kring dina köp, köpta varor, pris, datum och butik/webb, samt eventuella frivilliga uppgifter du lämnar till oss. Eventuell kontakt med kundtjänst samt om du deltar i ett evenemang, tävling eller liknande.


Till vad används uppgifterna

Nedan är en lista på hur vi använder dina uppgifter men du kan även hitta mer information kring specifik hantering i våra detaljerade policys som du hittar här.

 • Personnumret används för att säkra din ålder och din identitet.
 • Personnummer används för att kontrollera din adress ex i samband med att du flyttar
 • Skapa och hantera ditt ”mina sidor”
 • Behandla dina köp online
 • Beräkning av bonussaldo
 • Behandla dina beställningar och returer
 • Besvara dina frågor från kundtjänst via e-post/sms/telefon
 • Analys och segmentering för riktade kampanjer
 • Utskick av generell information och riktade budskap
 • Informera och bjuda in till event, tävlingar mm
 • Utveckla och förbättra våra tjänster


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer inte att lagra dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter mot dig bara så länge vi är skyldiga enligt lag att bevara dina uppgifter. Därefter kommer vi att radera våra uppgifter om dig. Se detaljerade policys för ändamål och lagringstid som gäller vår kundklubb.


Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part för reklamsyfte. Däremot kan de komma att lämnas ut till tredje part så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som hanterar dina uppgifter för vår räkning.


Life använder personuppgiftsbiträden för följande tjänster:

 • Marknadsföring – kan vara print eller digitala lösningar inkl sociala medier.
 • Betallösningar – betaltjänstleverantörer såsom banker, Klarna m.fl.
 • IT-tjänster – olika leverantörer som hanterar Lifes IT-system.
 • Transporter – leverantörer (speditörer och andra logistikföretag) som levererar varor och tjänster till dig.


Notera att vi endast anlitar leverantörer som följer gällande, tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi hämtar och uppdaterar, automatiskt, dina adressuppgifter (folkbokföringsadress) via godkänd leverantör av folkbokföringsuppgifter.

I vissa situationer kan Life behöva lämna ut uppgifter till företag eller myndigheteter som är självständigt personuppgiftsansvariga, detta gäller exempelvis:


 • Myndigheter (såsom polis och skatteverket)
 • Postverk eller liknande företag för hantering av utskick.
 • Företag som tillhandahåller betallösningar (detta kan gälla kortinlösare, banker m.fl).


Analysverktyg

Life använder Google Analytics som analysverktyg och detta gör vi för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Läs mer om hur Google Analytics hanterar dina personuppgifter här och här.


Kundklubb

När du är medlem i vår kundklubb gäller särskilda villkor för hur vi kommunicerar med dig och hur länge vi lagrar uppgifterna. Vänligen se separata villkor här.


E-handel och marknadsföring

När du handlar via vår e-handel och inte är medlem i vår kundklubb, kommer vi använda dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter till dig. Det innebär att vi kommer använda ditt mobilnummer och e-postadress för att kommunicera leveranstider mm. Vi kommer även att skicka dig ett ”Tack för ordern” mail och erbjuda dig möjligheten att vara med i vår klubb Live och ta del av de förmåner detta ger. Vill du inte få vidare kommunikation från oss kan du antingen avregistrera dig direkt i mailet eller kontakta vår kundtjänst. Hör vi inget från dig kommer vi automatiskt sluta skicka erbjudanden och information till dig inom tre månader från det att du har fått din order.

Läs mer i våra detaljerade policys här.


Hur skyddar vi dina uppgifter?

Life vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs av obehörig personal. Samtliga transaktioner som genomförs på vår hemsida krypteras med SSL (Secure Socket Layer).

Vi anlitar inga leverantörer eller samarbetspartners som inte följer gällande dataskyddslagstiftning.


Cookies

Life använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att till exempel:

 • skapa personliga erbjudanden
 • få information hur besökare interagerar med webbplatsen
 • komma ihåg vad som finns i kundvagnen
 • möjliggöra olika tjänster och funktioner

Ytterligare information om cookies, även kallade kakor, hittar du på PTS webbplats.

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på våra hemsidor och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t ex innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor samt vilka sidor som besökts.När du besöker  www.lifebutiken.se kommer du att få välja om du samtycker till användningen av cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på våra hemsidor, så godkänner du att vi samlar information om dina besök. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Notera att om du inte godkänner cookies, kommer du inte kunna handla via vår e-handel eftersom Cookies används för att hantera varukorgen.


Obligatoriska-/Funktionscookies

Denna typ av cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies kan du inte handla via vår e-handel. Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda samt möjliggör olika funktioner.


Cookies från tredje part

Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser (t.ex. Google Analytics).


Länkar till andra sidor

På våra hemsidor kan det förekomma länkar till externa hemsidor, dessa omfattas inte av denna policy. Life tar inget ansvar för dessa hemsidors hantering av personuppgifter.


Sociala medier

Du kan följa Life via Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Life själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.


Vilka rättigheter har du?

Rätt att få tillgång till din data (så kallat registerutdrag)
Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Begäran skall vara skriftlig och skickas in till vår kundtjänst, se nedan uppgifter. Vår ambition är att du skall få svar inom 30 dagar.


Rätt till rättelse

Du har rätt att närhelst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Ta bara kontakt med oss enligt nedan eller så kan du korrigera uppgifterna genom att gå in på ”mina sidor” och göra korrigeringarna där.


Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig
 • Behandlingen är olaglig
 • Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
 • Rätt att invända, du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.


Rätten att bli raderad (rätten att bli glömd)

Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.


Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.


Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss, detta kan du göra via våra elektroniska utskick, på mina sidor eller genom att kontakta vår kundtjänst, se nedan för kontaktuppgifter.


Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
 • eller om du har samtyckt till behandling.


Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, rätta, radera eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du dso@lifeeurope.com. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Du kan även kontakta vår kundtjänst om du har allmänna frågor kring vår webbplats.


Kontaktuppgifter


E-post: kundservice@lifebutiken.se