Hälsoguiden

De senaste åren har huvudlöss ökat kraftigt i Sverige och framförallt är det barn mellan 3 och 11 år som smittas. Vårt bästa tips? Att göra luskamning till en veckorutin. Då kan du tidigt upptäcka smittan innan den får fäste och slipper bidra till att skapa en lusepidemi i skolan.


Vad är löss?

Huvudlöss är 2-3 millimeter och oftast grågula. Ibland kan de vara röda om de nyss sugit blod. Lössen sitter ofta vid hårbotten där de lägger sina ägg. De trivs extra bra bakom öronen eller vid nacken. Lössen använder gripklor för att hålla sig fast i hårstråna. De biter igenom huden vid hårbotten för att komma åt blod, det är det som kliar när man har löss.


Lusens biologiska livscykel

En lus lever ca 6 veckor. Det finns tre stadier i lusens livscykel: ägg, nymf och lus. Från ägg till nymf tar det ca 10 dagar. Från nymf till lus tar det ytterligare ca 9 dagar. Det tar alltså totalt ca 3 veckor från det att ett ägg lagts till färdig huvudlus. En hona kan lägga mellan 150-300 ägg under sin livstid och därför kan man snabbt få väldigt stora mängder med löss i håret. Smittas du till exempel av två löss kan du inom loppet av några veckor ha över 200 löss och ägg. Därför är det viktigt att snabbt upptäcka och avlägsna lössen samt äggen.


Varför får man löss?

Tvärtom emot vad man kanske tror så trivs inte löss i smutsigt hår. Att man får löss har alltså ingenting med bristande hygien att göra. Alla som har hår på huvudet kan få löss. Huvudlöss blir allt vanligare i Sverige och det beror mycket på okunskap om hur löss sprids och att vi inte luskammar håret förebyggande så mycket som vi borde. Lössen är också resistenta mot flera vanliga lusmedel.


Hur smittar löss?

Huvudlöss smittar genom nära kontakt hår mot hår, den kan inte hopppa eller flyga. Eftersom lössen har svårt att klara sig utanför den varma och fuktiga hårbotten, är risken för spridning via kammar, hårborstar eller mössor mycket liten. Om en lus skulle fastna i en mössa kan den överleva där i ca ett dygn, men efter bara fyra timmar är den i så dåligt skick att den inte kan fortplanta sig.


Hur vet jag att jag har fått löss?

Ofta får man inga symptom på en gång när man blivit smittad av löss och därför kan man lätt smitta andra utan att själv veta om det. Löss sprids snabbt och det är lätt att hela familjen drabbas om någon i familjen får löss. När man får löss kliar det i hårbotten. Man kan också märka att man fått löss genom att det är ett svart puder på kragen eller kudden, det vill säga lusens avföring, eller ömsade lusskinn.

Bästa sättet att behandla löss är genom att kombinera medicinsktekniska produkter i form av lusmedel med luskamning.


Så förebygger du löss

1. Välj en luskam som är tillräckligt tät.

2. Kamma igenom håret med en vanlig borste för att få bort tovor innan du börjar kamma.

3. Börja med att kamma håret på hjässan. Gör en lodrät bena och dela in håret i sektioner.

4. Kamma igenom sektionerna en efter en och kontrollera vad kammen för med sig. Du kan "knacka" av löss och ägg mot en spegel eller skölja av kammen under rinnande vatten för att få bort lössen innan du fortsätter med nästa sektion. Håll de renkammade sektionerna åtskilda från sektioner som inte blivit kammade ännu.

5. Var extra uppmärksam när du kammar vid hårfästet eller i nacken eftersom lössen trivs särskilt bra där det är extra varmt och fuktigt och gärna lägger sina ägg där.

6. Kamma regelbundet igenom håret för att upptäcka lössen innan de hinner föröka sig.


Life rekommenderar

Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet och Barn- och Skolhälsovården framhåller alla vikten av att kamma för att bli av med huvudlöss.

Det är mycket viktigt att välja en luskam som är tillräckligt tät för att även få bort äggen. Life rekommenderar Nitfree Luskam som effektivt tar bort både lusäggen och lössen. De flesta blir lusfria på 3-5 dagar utan kemiska lusmedel. Luskammen skär igenom det limliknande sekret som lössen fäster sina ägg med på hårstråna. De små äggen fastnar, punkteras, förstörs och förs med kammen ut ur håret. Kläckta löss fastnar i mikrokanalerna eller mellan kamtänderna.

NitFree luskam passar bra för allergiker, är miljövänlig, bidrar inte till resistens bland lössen och kan användas i förebyggande syfte.


Avlusningsdagarna

Det bästa sättet att förebygga huvudlöss är att regelbundet luskamma barnens huvud. Efter en skön sommarledighet när barnen åter träffas i skolan brukar oväntade gäster dyka upp. För att få bukt med problemet uppmanar vi alla föräldrar att delta i höstens avlusningsdagar den 14-16 september. Genom att alla föräldrar undersöker sina barn med luskam förebyggs lössepidemier på skolor och förskolor. Ju tidigare lössen upptäcks – desto tidigare blir vi av med dem!