Hälsoguiden
HSP – högkänslighet

HSP – högkänslighet

Tar starka känslor lätt överhanden? Har du ett stort behov av egentid? Och upplever du dessutom att du lättare känner av hur andra människor mår? Du kan vara en så kallad HSP-personlighet – mer sensitiv än många andra.

Läs mer

Tar starka känslor lätt överhanden? Har du ett stort behov av egentid? Och upplever du dessutom att du lättare känner av hur andra människor mår? Du kan vara en så kallad HSP-personlighet – mer sensitiv än många andra.


HSP är en förkortning av Highly Sensitive Person, och är ett karaktärsdrag som beskriver en så kallad högkänslig, eller högsensitiv, person. Begreppet myntades i slutet av 90-talet av Elaine N Aron, doktor i psykologi vid Stony Brook University, och det uppskattas att 15–20 % av alla människor är HSP-personer.


HSP – en personlighetstyp

HSP är inte en klassisk bokstavskombination eller annan psykologisk diagnos – utan beskriver en särskild personlighetstyp. Egenskapen är medfödd och innebär att man har ett känsligare nervsystem än andra, vilket bland annat betyder att man har en högre överlevnadsinstinkt, medvetenhet och intuition.
Utmärkande för högkänsliga personer är att de har svårare att filtrera intryck och att de också bearbetar intrycken på ett djupare plan. Detta kan leda till att de lätt blir överstimulerade och kan behöva dra sig undan.
– Känslighet värderas olika i olika kulturer. I kulturer som inte värderar känslighet har människor med HSP ofta dålig självkänsla. De blir tillsagda: ”men vad känslig du är” och känner sig då onormala, skriver Dr Elaine N Aron.


En lättnad att lära sig om HSP

Petra Dokken är storyteller, föreläsare och trendspanare, tillika en av de nära 20 procenten som har en HSP-personlighet. Hon känner väl igen sig i beskrivningen.
– När jag var yngre, och innan jag kände till att man kunde sätta ord på min känslighet och att det dessutom var något helt naturligt, kunde jag känna mig förminskad över kommentarer som ”var inte så känslig”. Numera är jag både ödmjuk och tacksam över att vara en person som alltid har nära till känslor, berättar hon.
Petra kom i kontakt med HSP som uttryck för första gången 2012.
– Det var en stor lättnad, som att få komma hem. Plötsligt fick jag en spegling i mina känslor, förklaring och en förståelse. Jag har lärt mig att använda gåvorna som det innebär att vara en HSP-personlighet. Vid 20 års ålder kunde jag däremot få panikångestattacker eftersom jag inte visste hur jag skulle hantera alla mina känslor. Jag hade inte tilliten som jag har i dag. I dag tillåter jag mig själv att vara sann mot mig själv.


HSP är ofta mer kreativa

Högkänsliga är ofta kreativa och konstnärliga i sina livs- och yrkesval men återfinns också bland såväl läkare som advokater. De finns på hela skalan från introvert till extrovert, även om det förstnämnda verkar vara något vanligare.
Studier visar att en högkänslig människa även har hög empati och riskmedvetenhet, har svårt att vända ryggen till samhällsproblem och oroas och engageras därför ofta av frågor som miljö, etik och rättvisa.
– Vi som är HSP ser, lyssnar in och tar in upplevelser med hela kroppen och hjärtat. Inga filter finns. Jag har nyfiket rest runt och bott över hela världen och då har det varit en fantastisk ynnest att kunna ta in så många berättelser på djupet i möten med människor, djur och platser, berättar Petra.


HSP och empati

En nyligen publicerad studie av Dr Elaine N Aron med kollegor vid University of California, Albert Einstein College of Medicine och Monmouth University, bekräftar att den högkänsliga hjärnan reagerar med mätbart större empati än en icke-känslig.
Och i det västerländska samhällsklimatet där empati och känslighet börjat värderas allt högre, betraktas HSP alltmer snarare som en talang och tillgång, förklarar Petra Dokken. I en värld som dominerats av det rationella, snabba och ofta högljudda, finns i dag en längtan efter ett hållbart liv där människor får lov att använda sig av och lyssna på sina egna känslor.
– Högkänsliga människor behövs, människor som inte kan låta bli att känna efter. Som vågar leva autentiskt utifrån det vetenskapliga faktum att känna är att veta, och att empati är en strategi, säger Petra Dokken.

TEXT KATARINA SJÖSTRÖM


Typiska kännetecken för HSP

Nedan följer en uppräkning av några vanliga och utmärkande kännetecken för en HSP-personlighet, som Elaine Aron kartlagt.

  • Föredrar att stå vid sidan av snarare än att kliva rätt in i en ny social situation, för att därigenom få tid på sig att observera och reflektera innan man aktivt engagerar sig.
  • Är väldigt medveten om detaljer, nyanser och små kontraster.
  • Vill överväga alla detaljer och möjliga konsekvenser innan man handlar. Detta medför att man som HSP ofta fattar beslut långsammare än många andra.
  • Är mer medveten om andras tankar och känslor än vad de flesta är, eftersom man är duktig på att fånga och tolka sociala icke-verbala signaler.
  • Handlar mer samvetsgrant än andra då man är starkt fokuserad på orsak och verkan.
  • Är ovanligt bekymrade över sociala orättvisor och miljön, samt uttrycker ofta ett starkt känslomässigt engagemang.
  • Är begåvad, är konstnärlig eller har en passion för att ta del av olika konstformer.
  • Beskriver ofta en större känslomässig reaktion än andra vid olika händelser.
  • Tycker att naturen har en särskilt helande och lugnande effekt, eller att man oftare än andra blir rörd av dess skönhet. Förtjust i djur, växter och att vara nära eller i vatten.
  • Har ofta ovanligt livliga eller färgstarka drömmar.