Hälsoguiden

På Life säljer vi endast säkra och kontrollerade produkter. Nedan finner du våra policys för hudvård, hjärta och kärl, sport och träning och viktkontroll.


Policy Hudvård


Life ska ha ett brett sortiment av naturliga och ekologiska produkter av hög kvalitet. Life tar avstånd från kemiska substanser som kan vara farliga för människor och miljö. För att kvalitetssäkra nya produkter granskas alla nylanseringar av hudvårdsprodukter av personer på Life med specialkompetens inom området hudvård. Life arbetar långsiktigt med att höja kompetensnivån hos butikspersonalen så att våra kunder kan känna sig trygga med att de blir rekommenderade rätt produkter utifrån deras unika behov. Förpackningar och emballage är i högsta möjliga mån producerade av återvinningsbart material. På Life finner du säkra och miljömedvetna alternativ som inte medför någon belastning för vår hälsa eller miljö.


Policy Hjärta och Kärl


Inom kategorin hjärta & kärl har Life ett brett urval av produkter som stödjer en normal funktion av hjärta och kärl och normala kolesterolvärden. Samtliga produkter är av hög kvalitet och är försedda med förpackningstexter som följer gällande livsmedels- och läkemedelslagstiftning.

Marina omega-3 produkter med animalsikt ursprung såsom fiskolja och krillolja skall utvinnas ur bärkraftiga bestånd där fisket är reglerat och övervakat av internationella organisationer såsom IFFO, MSC eller annan likvärdig organisation. Lifes leverantörer måste leva upp till nationella och internationella lagar och regler som rör t ex kvoter och hänsyn till etik och miljö. Leverantören ska på begäran kunna spåra produkten bakåt till fångstplatsen. Fiskoljan får inte härstamma från fisk fångat i ockuperat vatten. Kosttillskott ska komma från oljor som är utvunna och avsedda för humant bruk och naturläkemedel ska innehålla oljor som lever upp till kraven för som finns för naturläkemedel.
Samtliga produkter ska uppfylla de krav som finns gällande renhet (tungmetaller och miljögifter) och stabilitet (peroxid-, anisidin- och totoxvärde).


Policy Sport och Träning


Life tar kraftfullt avstånd ifrån alla former av doping och i samarbete med våra leverantörer säkerställer Life att samtliga produkter i vårt sortiment är helt fria från dopingklassade substanser. Samtliga produkter som säljs på Life är producerade enligt HACCP eller GMP. Life följer dessutom den officiella ”förbjudna” listan som finns publicerad på WADAs hemsida; WADA – World Anti-Doping Agency. The Prohibited List – International Standard.

För att eliminera eventuella risker med kontaminering under själva produktionen accepterar inte Life att någon av de produkter som marknadsförs och säljs i våra butiker är producerade i anläggningar som hanterar andra dopingklassade substanser.


Policy Viktkontroll


Viktminskning uppnås rent matematiskt då man konsumerar färre kalorier än vad man förbrukar. En vuxen person behöver vanligtvis mellan 1 800 – 2 400 kcal per dygn men behovet kan givetvis variera mycket beroende på vilken typ av jobb man har samt hur ens motionsvanor ser ut. Bestående viktminskning uppnås om man genomför flera mindre livsstilsförändringar, samtidigt som man motionerar regelbundet, äter sunt, sover tillräckligt och är måttlig med alkohol.

Tabletter och kapslar för ökad förbränning och mättnadskänsla fungerar som ett stöd vid viktminskning och ska kombineras med förbättrade kostvanor och motion för att ge önskat resultat. Måltidsersättare är till för kortvarigt bruk om samtliga måltider ersätts och produkterna bör kombineras med andra livsmedel vid långvarit bruk.

Life säljer endast kosttillskott som följer gällande lagstiftning vad gäller innehåll och presentation. För måltidsersättare ställs det särskilda krav vad gäller innehåll av total mängd kalorier, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler samt fibrer, som produkten måste uppfylla.