Hem

Var femte man har upplevt oro över att inte kunna få barn

2014-06-16
– Life ser en ökad efterfrågan på naturliga fertilitetstillskott för män

Oron över att drabbas av ofrivillig barnlöshet finns både hos män och kvinnor. Det visar Hälsobarometern, en statistiskt säkerställd undersökning som genomförts av hälsokedjan Life. Främst är det kvinnorna som oroar sig för att inte kunna bli gravida (29 procent) men så många som en femtedel av männen (19 procent) har också känt sig oroliga över att inte kunna få barn. Life ser samtidigt en ökad efterfrågan på naturliga fertilitetstillskott för män.

Av alla de svenska par som drabbas av ofrivillig barnlöshet ligger problemet i en tredjedel av fallen hos mannen där sänkt spermiefunktion är den vanligaste orsaken*. I Lifes undersökning Hälsobarometern så svarar var tionde man att han har upplevt svårigheter med att få barn. Orsakerna till varför man har svårt att få barn varierar, men vetenskapliga studier visar att mannens kropp är helt beroende av mineralerna zink och selen för att spermieproduktionen ska kunna fungera normalt.

Sett till hur många som har upplevt oro över att inte kunna få barn så är det främst personer i åldrarna 18-30 år som känt av detta. Hela 39 procent av de tillfrågade i undersökningen svarar att de har upplevt det som ett orosmoment att eventuellt inte kunna få tillökning i familjen. Av männen är det 19 procent som svarar detta, jämfört med 29 procent av kvinnorna.

Samtidigt ser hälsokedjan Life att naturliga fertilitetstillskott för män blivit en allt tydligare trend under året. Under 2013 introducerades kosttillskottet Fertiliforte, som innehåller selen och zink, vilket bidrar till normal fertilitet och reproduktion samt till att behålla normala testosteronnivåer i blodet hos mannen.

– Vi ser att allt fler efterfrågar produkter som kan hjälpa dem att bli gravida på naturlig väg. Många par vet också att det kan vara just zink eller selenbrist hos mannen som är en av de tänkbara orsakerna till varför de har svårt att bli med barn. Europeiska kommissionens oberoende myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) har godkänt hälsopåståendena för zink och selen då vetenskapliga studier har kunnat påvisa de två mineralernas positiva inverkan på fertilitet och reproduktion, säger Jan Wiberg, kvalitetsansvarig på Life.

För mer information kontakta:

Jan Wiberg, kvalitetsansvarig Life Sverige
Mobil: 070-225 81 61
E-post: jan.wiberg@lifeeurope.com

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Norm på uppdrag av Life under februari 2014. Totalt deltog 1007 svenskar från ett riksrepresentativt urval.

* Källa: Sahlgrenska universitetssjukhuset, http://bit.ly/1oURNvl

Bilaga

Har du någon gång känt oro för att inte kunna få barn?
 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Ja, ofta6%8% 4% 6%9%5%3%
Ja. ibland18%21%15%33%23%12%6%
Nej, aldrig71%65%76%56%63%80%83%
Vet ej5%6%5%5%5%3%8%
Ja, ofta6%8%4%6%9%5%3%


 

Har du upplevt svårigheter med att få barn?
 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Ja14%17%10%6%19%20%13%
Nej69%65%72%60%63%69%80%
Vet ej18%17%18%34%18%12%7%


Om Life

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 440 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka 600 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 304 anställda*** och omsatte ca 786 miljoner SEK 2013. Totalt, inklusive medlems- och franchise-butiker omsätter Life* i Sverige, Norge och Finland ca 1,7 miljarder SEK.

* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.
** Lifekoncernen äger och driver 107 egenägda butiker
*** Medelantalet anställda