Hem

Svenskarna hinner inte laga allsidig och hälsosam mat i vardagen

2014-02-25
Åtta av tio svenskar tycker det är svårt att hinna med att laga hälsosam och allsidig mat från grunden i vardagen. Samtidigt skulle sju av tio vilja äta mer hälsosamt än vad de gör i dag. Det visar resultatet från Hälsobarometern, en statistiskt säkerställd undersökning som genomförts av hälsokedjan Life.

Skillnaden mellan män och kvinnor är marginell, 79 procent av kvinnorna och 77 procent av männen tycker det är svårt att hinna med att laga allsidig och hälsosam mat dagligen. Sett till åldersskillnader så är det främst yngre som tycker det är svårt att hinna med. Bland svenskar i åldern 18-30 år tycker nio av tio det (85 procent). Motsvarande andel för åldersgruppen 31-40 år är åtta av tio (80 procent) och bland 41-50-åringarna har siffran sjunkit något till 79 procent. Bland de som är i åldersgruppen 51-65 år är andelen lägst, bland dem tycker sju av tio (70 procent) att det är svårt att hinna med att laga hälsosamt mat från grunden i vardagen.

– Ska man generalisera tror jag att yngre personer i dag lever i ett högre tempo än de som är lite äldre. Många vill att allt ska gå fort och har inte tålamod att låta saker ta tid. Dessutom tar jobb, studier, träning och socialt liv mycket tid och energi vilket gör att många bortprioriterar att laga hälsosam och balanserad mat från grunden. Hur bra Livsmedelsverkets rekommendationer än må vara så ser vi klart och tydligt att en majoritet har svårt att i praktiken laga så varierad mat som man skulle önska, säger Thomas Johansson, marknadsdirektör på Life.

Det är något fler kvinnor än män, 68 respektive 61 procent, som anser att de äter hälsosamt i dagsläget. Det är den äldre generationen, 51-65 år, som i störst utsträckning anser att de äter hälsosamt. Bland dem tycker åtta av tio (76 procent) det, motsvarande andel för personer i åldersgruppen 18-30 år är varannan svensk (53 procent).

Sju av tio svenskar skulle vilja äta mer hälsosamt än vad de gör i dag. Andelen är något större bland kvinnor (69 procent) än bland män (61 procent). Främst är det de yngre som skulle vilja äta mer hälsosamt, bland personer som är 18-30 år vill 75 procent göra det. Lägst är andelen bland personer som är 51-65 år, bland dem skulle varannan vilja äta mer hälsosamt än vad de gör i dag.

– Det är glädjande att se att även om många yngre anser att de inte hinner laga hälsosam och balanserad mat i dag så har de flesta en önskan om att göra det. Det visar att majoriteten tycker att en god kosthållning är viktigt, säger Thomas Johansson.

För mer information kontakta:

Thomas Johansson, marknadsdirektör på Life
Mobil: 073 334 69 20
E-post: thomas.johansson@lifeeurope.com

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Norm på uppdrag av Life under februari 2014. Totalt deltog 1007 svenskar från ett riksrepresentativt urval.

Om Life

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 450 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka 600 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 398 anställda och omsatte ca 740 miljoner SEK 2012. Totalt, inklusive medlems- och franchisebutiker omsätter Life* i Sverige, Norge och Finland ca 1,8 miljarder SEK.
* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.
** Lifekoncernen äger och driver 110 egenägda butiker

Tycker du att det är svårt att hinna med att tillaga allsidig och hälsosam mat från grunden i vardagen?

 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år 41-50 år51-65 år
Ja, alltid 10 %8 %13 %14 %11 %10 %7 %
Ja, ofta27 %30 % 25 % 35 %26 %32 % 18 %
Ja, ibland40 %41 % 39 % 36 % 43 % 37 %45 %
Nej 20 % 20 % 21 % 13 %19 % 19 %30 %
Vet ej2 % 1 % 3 %2 %2 % 2 % 1 %


Anser du att du har en allsidig och hälsosam kosthållning i dagsläget?

 Total Kvinna Man 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år
Ja, helt och hållet15 % 15 % 15 %9 %10 %15 %24 %
Ja, till viss del50 %53 %46 %44 %55 %49 %52 %
Ibland (i perioder)24 %24 %24 %34 %23 %24 %15 %
Sällan8 % 6 % 10 %8 %10 % 10 %6 %
Nej, inte alls3 %2 %4 %4 % 2 %2 % 3 %
Vet ej1 %1 % 1 %1 %1 % 0 %1 %


Skulle du vilja äta mer allsidigt och hälsosamt än du gör i dag?

 TotalKvinna Man18-30 år31-40 år 41-50 år51-65 år
Ja65 %69 %61 %75 %69 %65 %53 %
Nej, det intresserar mig inte6 %3 %9 %5 %7 %5 %8 %
Nej. Jag äter tillräckligt nyttigt i dag25 %24 %25 %17 %19 %26 %36 %
Vet ej4 %3 %4 %3 %5 %4 %3 %