Hem

Svenskarna är trötta på hälsotrender

2015-06-16
Det skrivs för mycket om hälsa – det tycker i alla fall nästan hälften av svenskarna. Den allra största anledningen är att det är förvirrande med många olika budskap. Männen är de som tröttnat mest på olika hälsotips medan kvinnorna är betydligt mer positivt inställda till det som skrivs om hälsa. De tycker att det både är inspirerande och motiverande. Det visar Hälsobarometern, en statistisk säkerställd undersökning genomförd av hälsokedjan Life.

Lifes färska undersökning Hälsobarometern visar att många svenskar tröttnat på att läsa spaltmeter efter spaltmeter med de senaste hälsotrenderna och råden. Nästan varannan, 44 procent, svarar nämligen ja på frågan om de tycker att det skrivs för mycket om hälsa. Lika många svarar däremot att de inte alls har tröttnat.

I åldersgruppen 18-30 år är man allra mest negativ till det som skrivs. Hela 49 procent svarar att det pratas för mycket om hälsa. De i åldern 51-64 tycker däremot tvärtom och av dem svarar 48 procent att de ännu inte tycker att det skrivits för mycket om hälsa. De svenska kvinnorna är också vänligt inställda till skriverierna och lika många håller med om att gränsen ännu inte nåtts.

Förvirrande med många olika budskap

Den i särklass största anledningen till att många tycker att det skrivs för mycket om hälsa är att de blir förvirrande av alla olika budskap. Det svarar hela 59 procent av de tillfrågade. Var tredje har dock inställningen att det är bra att läsa det som skrivs för att hålla sina kunskaper i ämnet ajour. Dessutom tycker 29 procent att det är både inspirerande och motiverande att ta del av nya rön och trender inom hälsa.

– Idag skrivs det varje dag ofantliga mängder om hälsa och texterna har ofta motsägelsefulla budskap. Därför är det inte särskilt konstigt att många tycker att det kan bli både för mycket och förvirrande. I vårt informationssamhälle förses vi ständigt med de senaste rönen vare sig vi vill eller inte. Samtidigt är det roligt att det är så pass många som både blir inspirerade och motiverade till att leva ett hälsosamt liv. Det är ju egentligen inte så komplicerat, nu som alltid handlar det om att steg för steg, utifrån sin egen hälsostatus, förbättra och utveckla sin balans inom områdena kost, motion och vila, säger Gunnel Åkerman, VD på Life Sverige.

För mer information kontakta:

Gunnel Åkerman, VD på Life Sverige
Mobil: 010-542 30 06
E-post: gunnel.akerman@lifeeurope.com

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Norm på uppdrag av Life under februari 2015. Totalt deltog 1030 svenskar från ett riksrepresentativt urval.

Om Life:

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 438 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka 775 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 424 anställda*** och omsatte 1,4 miljarder SEK 2014 (proforma****). Totalt, inklusive medlems- och franchise-butiker omsätter Life* i Sverige, Norge och Finland 2,0 miljarder SEK. I juli 2014 förvärvade Lifekoncernen den norska hälsokostgrossisten Validus Engros AS och det norska butiksbolaget Validus Butikkdrift AS. Butikerna i Validus Butikkdrift AS var sedan tidigare medlem i Life.

* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker
** Lifekoncernen äger och driver 151 butiker
*** Medelantalet anställda (FTE), inkl Validus Engros AS och Validus Butikkdrift AS (helår)
**** Inklusive försäljningen (helår) i Valdius Engros AS och Validus Butikkdrift AS