Hem

Svenskarna är för dåliga på att äta frukt

2014-05-14
- Allra värst är situationen hos de yngre.

Svenskarna äter frukt alldeles för sällan om man ser till Livsmedelsverkets rekommendationer, enligt vilka en vuxen person ska få i sig cirka tre frukter varje dag. Endast två av tio äter frukt flera gånger dagligen och 15 procent så sällan som någon gång varannan vecka. Det visar siffror från Hälsobarometern, en statistiskt säkerställd undersökning som genomförts av hälsokedjan Life.

När det kommer till hälsosam mat anser varannan svensk att de till viss del har en allsidig och hälsosam kosthållning. Frukten tar dock inte lika stor plats i svenskarnas vardag. Endast två av tio, 22 procent, äter frukt flera gånger om dagen. Enligt Livsmedelsverket behöver en vuxen person ungefär 500 gram frukt och grönt per dag, vilket är betydligt mer än vad svenskarna faktiskt får i sig. Detta trots att frukt och grönsaker innehåller många av de näringsämnen vi behöver, bland annat vitaminer, mineraler och kostfibrer.


Kvinnor är i större utsträckning bättre på att få i sig frukt än män. 28 procent av dem får i sig frukt flera gånger om dagen, medan motsvarande siffra för männen endast är 16 procent. De satsar istället i högre utsträckning på att få i sig frukt någon gång i veckan, något som en femtedel svarar. Sett till åldersskillnader uppger närmare var sjunde svensk mellan 41 och 50 år att de äter frukt väldigt sällan, en siffra som är högst bland alla de tillfrågade. Den äldre åldersgruppen, 51-65 år, är allra bäst på att följa rekommendationerna på det dagliga fruktintaget medan de mellan 18-30 år är sämst på att täcka dagsbehovet, bara 18 procent äter frukt flera gånger om dagen.


– Det är alarmerande att så få som två av tio svenskar prioriterar att få i sig den rekommenderade mängden frukt per dag. Möjligtvis kan det finnas ett samband med rådande diettrender och personer som är alltför rädda för att få i sig socker. Frukt är en viktig källa till vitaminer och mineraler och vet man med sig att man har svårt att följa rekommendationerna kan det vara värt att överväga att komplettera kosten med vitamintillskott, säger Thomas Johansson, marknadsdirektör på Life.

För mer information kontakta:

Thomas Johansson, marknadsdirektör på Life
Mobil: 073 334 69 20
E-post: thomas.johansson@lifeeurope.com

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Norm på uppdrag av Life under februari 2014. Totalt deltog 1007 svenskar från ett
riksrepresentativt urval.

Om Life

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 450 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka 600 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 398 anställda och omsatte ca 740 miljoner SEK 2012. Totalt, inklusive medlems- och franchisebutiker omsätter Life* i Sverige, Norge och Finland ca 1,8 miljarder SEK.

* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.
** Lifekoncernen äger och driver 110 egenägda butiker

Hur ofta äter du frukt?
 Total Kvinna Man
Flera gånger om dagen22 %28 %16 %
En gång om dagen23 %26 %21 %
Varannan dag13 %11 % 15 %
Tre gånger i veckan11 %11 %11 %
Fyra gånger i veckan eller mer2 %3 %2 %
Varje dag2 %3 %2 %
Någon gång varannan vecka15 %10 %20 %
Väldigt sällan10 %8 %12 %
Aldrig1 %0 %1 %
Annat1 %1 %1 %

 

 Total 18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Flera gånger om dagen22 %18 %19 %21 %29 %
En gång om dagen23 %20 %24 %20 %29 %
Varannan dag13 %16 %13 %13 %9 %
Tre gånger i veckan11 %13 %12 %15 %5 %
Fyra gånger i veckan eller mer2 %2 %2 %2 %3 %
Varje dag2 %0 %2 %1 %4 %
Någon gång varannan vecka15 %18 %21 %10 %11 %
Väldigt sällan10 %10 %7 %14 %9 %
Aldrig1 %1 %0 %2 %1 %
Annat 1 %1 %0 %1 %1 %