Hem

Svårast för kvinnor att leva upp till samhällets hälsoideal

2015-05-05
Hälsotrender, skönhetsråd och träningstips tar alla upp en stor del av det dagliga medieflödet. Hela 56 procent av svenskarna tycker att det är svårt att leva upp till samhällets ideal i fråga om hälsa och träning. Bland kvinnor är siffran som högst – av dem tycker drygt sex av tio att det är svårt att efterleva idealen. Männen tar däremot idealen med något större ro. Det visar Hälsobarometern, en statistisk säkerställd undersökning genomförd av hälsokedjan Life.

Lifes färska undersökning Hälsobarometern talar sitt tydliga språk när det gäller hur svenskarna upplever samhällets tränings- och hälsoideal. Hela 56 procent anser nämligen att det är svårt att leva upp till dem. Däremot uppger var fjärde man, 26 procent, att de inte påverkas av idealen överhuvudtaget. En siffra som är betydligt lägre bland kvinnor, 19 procent. Endast sju procent svarar att det inte finns några ideal i fråga om hälsa och träning. I åldersgruppen 18-30 år svarar bara två procent detsamma.

Idealen till trots – hälsa är att få vara frisk

Trots samhällets idealpåverkan anser svenskarna att den långsiktiga hälsan är viktigast. På frågan om vad man förknippar med ordet hälsa, uppger drygt åtta av tio att det är synonymt med att vara frisk, följt av 71 procent som svarar motion. Även kost och sömn förknippas med hälsa, det anser 65 respektive 46 procent. Samtidigt tycker närmare varannan svensk, 47 procent, att vikt är synonymt med hälsa och 20 procent svarar att dieter är ett ord som hör samman med hälsa.

– Vi matas dagligen av olika rön som rör hälsa, träning, skönhet och kost. Därför är det viktigt att komma ihåg att utgå från sig själv och sina egna förutsättningar när det kommer till hälsa och träning. För oss som hälsoaktör är det viktigt att förmedla vikten av en bra balans mellan kost, motion och vila och undvika pekpinnar, säger Gunnel Åkerman, VD på Life Sverige.

För mer information kontakta:

Gunnel Åkerman, VD på Life Sverige
Mobil: 010-542 30 06
E-post: gunnel.akerman@lifeeurope.com

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Norm på uppdrag av Life under februari 2015. Totalt deltog 1030 svenskar från ett riksrepresentativt urval.

Om Life

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 438 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och
cirka 775 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 424 anställda*** och omsatte 1,4 miljarder SEK 2014 (proforma****).
Totalt, inklusive medlems- och franchise-butiker omsätter Life* i Sverige, Norge och Finland 2,0 miljarder SEK.
I juli 2014 förvärvade Lifekoncernen den norska hälsokostgrossisten Validus Engros AS och det norska butiksbolaget
Validus Butikkdrift AS. Butikerna i Validus Butikkdrift AS var sedan tidigare medlem i Life.
* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.
** Lifekoncernen äger och driver 151 butiker
*** Medelantalet anställda (FTE), inkl Validus Engros AS och Validus Butikkdrift AS (helår)
**** Inklusive försäljningen (helår) i Valdius Engros AS och Validus Butikkdrift AS

Bilaga

Vad förknippar du med ordet hälsa?

 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Att vara frisk82 %84 %81 %77 %79 %88 %86 %
Motion71 %75 %67 %67 %72 %78 %69 %
Kost65 %73 %58 %62 %65 %71 %65 %
Vikt47 %47 %47 %48 %47 %53 %42 %
Energi47 %54 %40 %52 %52 %49 %38 %
Sömn46 %53 %39 %41 %49 %50 %45 %
Leva länge44 %47 %41 %49 %43 %41 %43 %
Vila28 %33 %23 %26 %26 %33 %27 %
Midjemått26 %24 %28 %27 %28 %27 %23 %
Dieter20 %20 %20 %25 %26 %20 %11 %
Kärlek18 %20 %15 %13 %17 %22 %20 %
Sex16 %13 %18 %12 %15 %20 %16 %
Intellektuell stimulans15 %14 %16 %12 %13 %15 %18 %
Familj15 %16 %14 %11 %16 %18 %16 %
Skönhet13 %16 %11 %21 %13 %14 %7 %
Vänskap13 %15 %11 %11 %10 %16 %15 %
Pengar5 %5 %5 %3 %7 %7 %3 %
Karriär3 %3 %3 %4 %4 %2 %1 %
Makt1 %1 %2 %2 %2 %2 %1 %
Annat2 %2 %1 %1 %2 %2 %2 %
Vet ej1 %1 %2 %1 %2 %0 %2 %

Tycker du att samhällets ideal är svåra att leva upp till när det kommer till hälsa och träning?

 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Ja, det är svårt21 %24 %18 %30 %25 %19 %12 %
Ja, det är ganska svårt35 %39 %32 %38 %36 %36 %33 %
Nej, det är inte svårt11 %8 %15 %12 %12 %12 %11 %
Jag påverkas inte av dem22 %19 %26 %16 %19 %23 %29 %
Jag anser att det inte finns några ideal när det kommer till hälsa och träning7 %7 %7 %2 %5 %8 %13 %
Vet ej3 %3 %2 %2 %4 %2 %2 %