Hem

Sex av tio vill äta mer hälsosamt

2015-04-21
Endast 15 procent av svenskarna anser att deras kosthållning är helt och hållet hälsosam. Samtidigt finns det en stor önskan om att förändra vanorna till det bättre. Närmare sex av tio, 58 procent, skulle nämligen vilja äta mer nyttigt och allsidigt än vad de gör idag. Allra högst är siffran bland kvinnor. Det visar resultatet från Hälsobarometern, en statistiskt säkerställd undersökning som genomförts av hälsokedjan Life.

Att äta hälsosamt och allsidigt är inte alltid helt enkelt även om man har rätt ambitioner med sin kost. Det framgår i Lifes årliga undersökning Hälsobarometern där svenskarna har tillfrågats om sin hälsa. Framförallt är det 31-40 åringarna som anser att deras kosthållning är bristande. Endast nio procent av dem tycker att de äter helt och hållet hälsosamt idag. Allra bäst kosthållning anser sig 51-65 åringarna ha, här instämmer 19 procent i att de äter helt nyttigt.

Frukt och grönt är en viktig del i en hälsosam kost och regelbundna mellanmål är ett bra sätt att få i sig det rekommenderade intaget. Svenskarna slarvar dock med att äta något mellan dagens huvudmåltider. Endast 21 procent äter mellanmål två till tre gånger om dagen. Sämst på att få i sig mellanmål är personer i åldersgruppen 31-40 år.

– Det är nog ingen slump att så få anser att de äter hälsosamt i den åldersgrupp där många har små barn. Det är svårt att prioritera att äta allsidigt och nyttigt när fokus ligger på att få ihop livspusslet med familj, vänner och arbete. Om man upplever att det är svårt att få i sig det rekommenderade intaget av exempelvis fisk, frukt och grönt kan det vara en god idé att komplettera med bra och naturliga tillskott av vitaminer och mineraler, säger Thomas Johansson, marknadsdirektör på Life.

Närmare sex av tio svenskar skulle vilja äta mer hälsosamt än vad de gör i dag. Högst är andelen bland kvinnor, 61 procent, jämfört med 55 procent bland männen. Viljan att förändra sina matvanor är allra störst i den åldersgrupp där flest anser att deras kosthållning är bristande, nämligen bland 31-40 åringarna. Lägst är andelen bland personer som är 51-65 år, bland dem är det endast 45 procent som skulle vilja äta mer hälsosamt än vad de gör i dag.

För mer information kontakta:

Thomas Johansson, marknadsdirektör på Life
Mobil: 073 334 69 20
E-post: thomas.johansson@lifeeurope.com

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Norm på uppdrag av Life under februari 2015. Totalt deltog 1030 svenskar
från ett riksrepresentativt urval.

Om Life

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 438 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och
cirka 775 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 424 anställda*** och omsatte 1,4 miljarder SEK 2014 (proforma****).
Totalt, inklusive medlems- och franchise-butiker omsätter Life* i Sverige, Norge och Finland 2,0 miljarder SEK.
I juli 2014 förvärvade Lifekoncernen den norska hälsokostgrossisten Validus Engros AS och det norska butiksbolaget
Validus Butikkdrift AS. Butikerna i Validus Butikkdrift AS var sedan tidigare medlem i Life.

* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.
** Lifekoncernen äger och driver 151 butiker
*** Medelantalet anställda (FTE), inkl Validus Engros AS och Validus Butikkdrift AS (helår)
**** Inklusive försäljningen (helår) i Valdius Engros AS och Validus Butikkdrift AS

Bilaga

Anser du att du har en allsidig och hälsosam kosthållning i dagsläget?
 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Ja, helt och hållet15 %15 %14 %15 %9 %13 %19 %
Ja, till viss del47 %52 %43 %40 %50 %45 %53 %
Ibland (i perioder)25 %24 %27 %29 %26 %30 %18 %
Sällan6 %3 %8 %6 %7 %6 %4 %
Nej, inte alls6 %4 %7 %8 %7 %4 %4 %
Vet ej1 %2 %1 %2 %1 %2 %1 %

 

Skulle du vilja äta mer allsidigt och hälsosamt än du gör i dag?
 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Ja58 %61 %55 %64 %65 %62 %45 %
Nej, det intresserar mig inte9 %6 %13 %13 %7 %8 %9 %
Nej. Jag äter tillräckligt nyttigt i dag28 %27 %28 %19 %24 %25 %41 %
Vet ej5 %6 %4 %5 %4 %5 %6 %

 

Äter du mellanmål regelbundet?
 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Ja, fler än två gånger om dagen6 %8 %3 %7 %5 %6 %5 %
Ja, två gånger om dagen15 %20 %11 %14 %14 %16 %18 %
Ja, en gång om dagen24 %27 %21 %28 %25 %18 %24 %
Ibland, men mer sällan än en gång om dagen41 %34 %47 %40 %40 %45 %39 %
Nej, aldrig14 %10 %18 %12 %16 %17 %14 %