Hem

Närmare sju av tio svenskar vill äta mer hälsosamt

2014-03-28
- Långsiktigt välmående viktigare än ytliga resultat

Nästan varannan svensk, 44 procent, vill äta mer hälsosamt för att främja den långsiktiga hälsan. Samtidigt vill var femte gå ned i vikt genom att äta bättre och nästan lika många, 19 procent, vill förändra sina matvanor för att få mer energi. Det visar resultatet från Hälsobarometern, en statistiskt säkerställd undersökning som genomförts av hälsokedjan Life.

65 procent av svenskarna vill äta mer allsidigt och hälsosamt än vad de gör idag. Denna siffra är högst bland åldersgruppen 18-30 år där närmare åtta av tio (75 procent) vill förbättra sin kosthållning. Lägst är siffran bland 51-65-åringarna där 36 procent tycker att de äter tillräckligt nyttigt redan.

Kvinnor vill i större utsträckning äta mer allsidigt och hälsosamt än män, 69 procent respektive 61 procent. Önskan om att gå ned i vikt är något större bland kvinnor än män, 21 procent av kvinnorna äter hälsosamt för att gå ned i vikt och motsvarande siffra för männen är 19 procent. Endast en procent av
svenskarna uppger att de skulle vilja äta mer hälsosamt och allsidigt för att göra personer i deras omgivning nöjda och två procent vill förbättra sin kosthållning för att se bättre ut.

– Det är glädjande att svenskarna tänker på sin långsiktiga hälsa snarare än yttre anledningar när det kommer till viljan att äta mer hälsosamt. På Life har vi till exempel sett en ökad försäljning av supermat och det är ett steg i helt rätt riktning mot att äta mer hälsosamt och allsidigt. Att en så stor del av svenskarna visar på önskan om en hållbar hälsa är mycket positivt, säger Thomas Johansson, marknadsdirektör på Life.

Åldersmässigt skiljer sig anledningen till att äta hälsosamt en aning åt mellan svenskarna. Varannan person (51 procent) i åldersgruppen 51-65 år tycker att det är som allra viktigast att äta mer allsidigt för en långsiktig hälsa. Samma siffra i åldersgruppen 18-30 är 35 procent. Drygt två av tio (22 procent) i samma åldersgrupp vill dessutom äta mer allsidigt och hälsosamt för få mer energi. Motsvarande siffra bland svenskarna i åldern 31-40 år är 16 procent och för dem är det viktminskning som snarare är anledningen till att äta mer hälsosamt (23 procent).

För mer information kontakta:

Thomas Johansson, marknadsdirektör på Life
Mobil: 073 334 69 20
E-post: thomas.johansson@lifeeurope.com

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Norm på uppdrag av Life under februari 2014. Totalt deltog 1007 svenskar från ett
riksrepresentativt urval.

Om Life

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 450 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka 600 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 398 anställda och omsatte ca 740 miljoner SEK 2012. Totalt, inklusive medlems- och franchisebutiker omsätter Life* i Sverige, Norge och Finland ca 1,8 miljarder SEK.

* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.
** Lifekoncernen äger och driver 110 egenägda butiker