Hem

Life förvärvar norska Validus Engros och Validus Butikkdrift

2014-05-22
Life Europe, Norden ledande hälsokedja, förvärvar Norges största hälsokostgrossist, Validus Engros och butiksbolaget Validus Butikkdrift. Med detta befäster Life sin ledande position på den nordiska hälsokostmarknaden. Säljaren är Validus AS, som indirekt ägs av FSN Capital och Norgesgruppen.

Validus Butikkdrift äger och driver 35 hälsobutiker som i dag är franchisetagare i Life, och en Banda butik. Under 2013 omsatte Validus Engros och Validus Butikkdrift cirka 475 miljoner SEK, respektive cirka 190 miljoner SEK.

Life är i dag största kunden till Validus Engros och utöver Life finns ett antal grossist- och logistikuppdrag inom detaljhandeln i Norge.

– Förvärvet är ett naturligt steg i utvecklingen av Life som Nordens ledande hälsokedja och ger oss en ökad kontroll och förbättrade möjligheter att utveckla både butiker och varuförsörjningen på den norska marknaden. Det skapas även förutsättningar för att uppnå synergier på nordisk nivå i koncernen, säger Jarle Gundersen, styrelseordförande i Life Europe och partner i ägaren Norvestor.

Under 2013 omsatte Life Europe, Validus Engros och Validus Butikkdrift proforma cirka 1,3 miljarder SEK, och presterade ett rörelseresultat före avskrivningar på 72 miljoner SEK. Tillsammans med samtliga franchisetagare var omsättningen i marknaden cirka 2 miljarder SEK under 2013.

– Life har sedan några år tillbaks en stadig positiv tillväxt. Vårt affärskoncept och varumärke står sig väldigt väl i konkurrensen mot apotek, e-handel och dagligvaruhandel. Naturlig hälsa är en megatrend och det finns internationellt flera exempel på hälsokedjor, med ett liknande erbjudande som Life, som i dag har exempellös framgång i marknaden. Life är redan i dag den näst största hälsokedjan i Europa och det förvärv vi nu gör innebär att vi kan öka utvecklingstakten, stärka koncernens stabilitet, samt vässa oss i en successivt ökande konkurrens, säger Lars Fins, koncernchef för Life Europe.

Förvärvet är villkorat av sedvanliga genomförandeklausuler, och kräver ett godkännande av den norska konkurrensmyndigheten. Förvärvet förväntas slutligt genomföras under juli månad. Affären finansieras av likvida medel samt banklån.

För mer information kontakta:

Lars Fins, koncernchef Life Europe AB
Mobil: +46 (0)709 27 80 00
E-post: lars.fins@lifeeurope.com

Om Life

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 440 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka 600 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 304 anställda*** och omsatte ca 786 miljoner SEK 2013. Totalt, inklusive medlems- och franchise-butiker omsätter Life* i Sverige, Norge och Finland ca 1,7 miljarder SEK.

* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.
** Lifekoncernen äger och driver 107 egenägda butiker
*** Medelantalet anställda