Hem

Kvinnor stressar mest på lunchen

2015-03-06
Sex av tio svenskar känner sig stressade under lunchen på jobbet. Mest stressade är kvinnorna, vilka också är de som tar kortast lunchrast. Vanligast bland svenskarna är en lunchrast som varar mellan 21 och 30 minuter. Det visar Hälsobarometern, en statistisk säkerställd undersökning genomförd av hälsokedjan Life.

I Lifes senaste undersökning Hälsobarometern, har man ställt frågor om kost, motion och hälsa till 1 030 svenskar. Resultatet visar bland annat att mer än varannan svensk, 58 procent, har känt sig stressade under lunchen på jobbet.

För många är lunchrasten ett sätt att slappna av en kort stund och fylla på energidepåerna för resten av dagen. Svenskarnas genomsnittliga lunchraster är dock inte särskilt långa. Undersökningen visar att de allra flesta svenskar, 27 procent, tar lunch i genomsnitt 21-30 minuter per dag och mer än var fjärde svarar att de lunchar 31-40 minuter.

I Hälsobarometern framgår det dessutom att lunchens längd skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Närmare varannan kvinna, 48 procent, äter lunch mellan 31 och 60 minuter per dag, medan motsvarande siffra för männen är hela 54 procent. Kvinnor är dessutom de som i störst utsträckning känner sig stressade under lunchen på jobbet. Det uppger 60 procent av dem, medan siffran för männen är 57 procent. Drygt fyra av tio män svarar dessutom att de aldrig känt sig stressade under lunchen på jobbet, något som endast tre av tio kvinnor svarar.

– Att kvinnor är mest stressade kan absolut hänga ihop med att de också tar kortare lunchrast. Frågan är om det är lunchrastens längd som orsakar stressen, eller om de tar kortare lunch på grund av stress. Hur lång lunch man kan ta beror ju naturligtvis på vilket yrke man har, men en lunch där man har tid att äta i lugn och ro och kanske ta en promenad, är viktigt för att upprätthålla en bra energinivå under dagen, säger Gunnel Åkerman, VD på Life Sverige.

För mer information kontakta:

Gunnel Åkerman, VD på Life Sverige
Mobil: 010-542 30 06
E-post: gunnel.akerman@lifeeurope.com

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Norm på uppdrag av Life under februari 2015. Totalt deltog 1030 svenskar från
ett riksrepresentativt urval.

Om Life

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 439 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka
770 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 362 anställda*** och omsatte ca 1,4 miljarder SEK 2014. Totalt, inklusive
medlems- och franchise-butiker omsatte Life* i Sverige, Norge och Finland 2,1 miljarder SEK exkl moms.

* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.
** Lifekoncernen äger och driver 150 egenägda butiker
*** Medelantalet anställda

Bilaga

Fråga 1 - Hur lång lunch tar du i genomsnitt per dag?
 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Jag äter inte lunch5 %6 %4 %5 %6 %5 %5 %
1-10 minuter2 %2 %3 %2 %1 %4 %2 %
11-20 minuter11 %12 %11 %12 %13 %14 %8 %
21-30 minuter27 %31 %24 %24 %28 %28 %29 %
31-40 minuter26 %27 %26 %26 %25 %27 %28 %
41-50 minuter12 %11 %13 %10 %12 %13 %13 %
51-60 minuter13 %10 %15 %16 %13 %7 %12 %
61-70 minuter1 %1 %2 %2 %1 %1 %1 %
71-80 minuter0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %
81-90 minuter 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
90 minuter och uppåt1 %0 %2 %2 %1 %0 %1 %

 

Fråga 2 – Händer det att du känner dig stressad på jobbet?
 TotalKvinnaMan18-30 år31-40 år41-50 år51-65 år
Ja, alltid4 %3 %5 %5 %8 %5 %1 %
Ja, ofta13 %16 %11 %16 %14 %16 %8 %
Ja, ibland41 %41 %41 %37 %47 %41 %40 %
Nej, aldrig36 %30 %41 %35 %27 %34 %44 %
Vet ej6 %9 %3 %7 %4 %4 %7 %