Hem

Förtydligande kring Life Nutritest

2016-05-26
I och med SVT:s inslag om gentester den 26/5 vill vi ge en helhetsbild av vad Life Nutritest är, samt bidra med kompletterande information gällande specifikt Life Nutritests analys av hur kroppen svarar för olika typer av träning.

Om Life Genomics AB
Life har valt att samarbeta med det Göteborgsbaserade bolaget Life Genomics AB, som bland annat statliga ALMI Invest och Bure Growth står bakom. Bolaget grundades 2014 som avknoppning till TATAA Biocenter, för att utveckla genetiska tester till sjukvård och allmänhet. TATAA Biocenter utsågs av Frost & Sullivan till Europas främsta laboratorium för analys av genetiskt material år 2013. TATAA Biocenter är ackrediterade enligt ISO 17025, och i väntan på byggnad av ett eget laboratorium använder Life Genomics TATAAs laboratorietjänster. Mikael Kubista, tidigare professor i molekylär bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, är grundare av Life Genomics AB.

Mikael Kubista - vad är Life Nutritest?
-Life Nutritest är ett DNA-test som ger svar på 33 olika analyser, baserade på cirka 100 olika genetiska variationer. Dessa hälso- och livsstilsvariationer i ditt DNA analyseras och jämförs med ett internationellt snitt, för att sedan omvandlas till personligt anpassade hälsorekommendationer. En DNA-analys ger skräddarsydda råd om din livsstil.

Varför är det bra med ett DNA-test?
– Det mänskliga arvsanlaget – dina gener – bestämmer hur just din kropp reagerar. Allt ligger kodat i ditt specifika arvsanlag som du fått till 50 % av din mamma och till 50 % av din pappa. Ett DNA-test ger dig din unika personliga genetiska profil och är en grund för att åstadkomma rätt förändringar i dina levnadsvanor. Vi matas varje dag med hälsotips men faktum är att alla råd inte är allmängiltiga. Svaret på vad som passar just dig ligger i dina gener. Variationerna i just din genuppsättning kan avslöja vilken typ av träning som har störst effekt på din kropp, hur känslig eller mottaglig du är för olika näringsämnen eller hur din kropp tar upp vitaminer och mineraler.

Men hur mycket kan jag själv påverka min hälsa?
– I relationen mellan arv och miljö spelar arvet oftast 40–60 % roll, resten är påverkbart. Alltså har vi i mycket stor utsträckning möjlighet att påverka vår hälsa genom bl.a. vad vi äter, hur vi tränar och när vi vilar.

Vem passar testet för?
– Life Nutritest gynnar alla som är intresserade av ett hälsosamt liv och har en vilja att påverka sin hälsa genom sin livsstil. Det är en unik möjlighet att utforska och förstå dig själv och hur din kropp fungerar. Ju bättre du känner dig själv, desto lättare kan du påverka din kroppsvikt, ditt utseende, din kondition och din hälsa. Den genetiska profilen blir en grund för att åstadkomma en förändring i din livsstil. Därför är det viktigt att kombinera testet med relevanta, balanserade och personrelaterade råd.

Får jag reda på om jag har anlag för sjukdomar?
– Nej, vi tittar inte på sjukdomar och analyserar inte heller gener som indikerar risk för sjukdomar.

Din kommentar till SVT:s inslag om gentester den 26/5 och Life Nutritests analys av hur kroppen svarar för olika typer av träning?
-Ärftlighetens betydelse för idrottsliga prestationer varierar mellan olika idrotter, men uppskattas generellt till ungefär 66 %. Detta baseras på s.k. tvillingstudier. Man jämför prestationerna parvis mellan enäggstvillingar, som är genetiskt identiska till 100 %, och vanliga tvåäggstvillingar, som endast är lika till 50 %. Ju större matchningen är mellan enäggstvillingarna jämfört med matchningen mellan tvåäggstvillingarna desto högre är sannolikt arvets betydelse.  Förutom vissa ytterst ovanliga genetiska avvikelser, är betydelsen av normala variationer i enskilda gener förhållandevis låg. Exempel på motsatsen är icke fungerande erytropoetin receptorer, vilket den finske elitskidåkaren Eero Mäntyranta led av, som leder till högre produktion av röda blodkroppar och därmed effektivare syreupptag. Ytterligare ett exempel är defekt myostatin-gen, som kontrollerar muskelproduktionen och leder till extremt kraftiga och muskulösa individer – människor såsom djur.

Människan har två olika slags muskelfibrer som bygger upp våra muskler. Den ena sorten, kallad typ 1, är fulla av mitokondrier, som är cellernas energifabriker och är perforerade av kapillärer som tillför syre. Detta gör dessa fibrer rödfärgade. Så länge syre tillförs kämpar dessa fibrer på och är därför uthålliga. Den andra sortens muskelfibrer, typ 2, använder sig istället av sockerdepåer. De reagerar snabbare och explosivt, men är å andra sidan inte lika uthålliga då energin i depåerna snart tar slut. Fördelningen av snabba och uthålliga muskelfibrer regleras genetiskt och varierar mellan individer. Individer med övervikt av uthålliga fibrer är i regel mer framgångsrika i uthållighetssporter, såsom långdistanslöpning, medan de med fler snabba fibrer är framgångsrikare i explosiva sporter, såsom sprint.

Den mest studerande genen i sportsammanhang är alfa-aktinin-3, kallad ACTN3. Om denna är intakt ger den upphov till ett protein som förekommer i våra muskler och särskilt i de explosiva typ 2 fibrerna. Men en stor andel av oss bär på en mutation som leder till att ACTN3 inte producerar ett optimalt protein. 18 % av befolkningen har mutationen i båda kopiorna av genen och kan inte alls tillverka alfa-aktinin-3. Det finns en tydlig korrelation mellan prestationen i uthållighets- och explosiva sporter och individens ACTN3-genotyp. Individer med fungerande ACTN3 är oftare bättre i explosiva sporter. Exempelvis känner man inte till någon sprinter i olympisk klass som helt saknar fungerande ACTN3. Individer som saknar ACTN3 presterar dock ofta bättre i idrotter som kräver uthållighet. Trots denna dramatiska fysiologiska skillnad mellan genotyperna förklarar detta ändå mindre än 1 % av variationen i sprinters prestationer. Skälet anses vara att många fler fysiologiska egenskaper, såsom syreupptag, hjärtvolym, vikt och längd, psykologiska egenskaper, såsom motivation och beslutsamhet, och miljöfaktorer, såsom föda, uppfostran och träningsmöjlighet också inverkar. Betydelsen av andra kända gener som deltar i muskeluppbyggnad är enskilt lägre än för ACTN3.

Mer information om Life Nutritest:
lifebutiken.se/nutritest

Mer information om Life Genomics AB:
http://www.lifegenomics.se

Har du frågor om Nutritest? Kontakta:

Mikael Kubista
VD och grundare Life Genomics
Telefon: +46 (733) 928168
E-post: mikael.kubista@lifegenomics.se