Hem

Fairford Group förvärvar Life Europe AB

2017-10-26
Fairford Group (”Fairford”) meddelar idag att bolaget har träffat en överenskommelse med Norvestor IV L.P. (”Norvestor”) att förvärva Life Europe AB (”Life”).

Life är den marknadsledande hälsokostkedjan i Norden med över 380 butiker, 600 anställda och omsätter ca 1,2 miljarder i Sverige, Norge och Finland.

Fairford, ett privatägt investmentbolag, har f.n. en huvudsakligen industriell portfölj och har sedan en tid tillbaka letat efter ett förvärv inom handelssektorn och Life passar därmed väl in i strategin.

”Det känns spännande att ta del av den fortsatta utvecklingen av Life som har en fantastisk marknadsposition och ett otroligt starkt varumärke på den nordiska marknaden. Fairford har en stark finansiell ställning och tidigare erfarenhet från detaljhandeln, vilket vi tror gynnar Life som behöver utvecklas framåt i en hälsomarknad som idag är mer en livsstil än en trend. Fairford är glada att få välkomna Life till familjen”, säger Bengt Dahl, VD för Fairford.

”Under Norvestors ägande har Life byggts upp som den klart marknadsledande hälsokostkedjan i Norden, och en av de största fackhandelskedjorna inom hälsokost i världen. Vi anser Fairford som väl lämpade att ta sig an både utmaningarna och möjligheterna som ligger framför Life och hälsokostbranschen.”, säger Karl Svozilik, Partner på Norvestor.

Slutförandet av transaktionen beräknas ske i loppet av fjärde kvartalet 2017, och är bland annat villkorat av konkurrensmyndighetens godkännande.

För information vänligen kontakta:

Bengt Dahl, VD, Fairford bengt.dahl@fairfordholdings.com

Bengt A. Dahl, Ordförande, Fairford bengt.a.dahl@fairfordholdings.com

Karl Svozilik, Partner, Norvestor Equity karl.svozilik@norvestor.com

Fairford är ett privatägt investmentbolag ägt av Osseiran Family Trust. Fairford investerar i små- och medelstora nischbolag i Sverige och England.

För ytterligare information besök: www.fairfordholdings.com

Norvestor Equity AS är ett ledande investeringsbolag som fokuserar på att göra plattformsinvesteringar i Norden inom mid-market segmentet. Teamet är rådgivare till fonder med ett förvaltat kapital som överstiger NOK 11,000 miljoner.

För ytterligare information besök: www.norvestor.com

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 438 butiker fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka 775 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har ca 600 anställda.