Hem

Allt färre har koll på Livsmedelsverkets rekommendationer

2015-02-23
Endast en av tio svenskar vänder sig till Livsmedelsverket för att uppdatera sig om rådande kost- och hälsoråd. Det visar Lifes färska undersökning Hälsobarometern där man ställt frågor om hälsa till 1 030 svenskar. Resultatet visar också att allt färre känner till Livsmedelsverkets rekommendationer. Endast 36 procent svarar i år ja på frågan om man känner till myndighetens kostråd. En stor förändring sedan 2013 då så många som 46 procent svarade ja på samma fråga.

I Lifes senaste undersökning, Hälsobarometern 2015, har man tagit tempen på svenskarnas hälsa. Resultatet visar bland annat att väldigt få svenskar vänder sig till Livsmedelsverket för att hålla sig uppdaterade om rådande kostrekommendationer.

I undersökningen svarar endast tio procent av svenskarna att Livsmedelsverket är den främsta källan när det kommer till att uppdatera sig om hälsorekommendationer. Främst är det personer i medelåldern och övre medelåldern som ratar myndigheten som hälsorådgivare. I åldern 41-50 år är det så få som sex procent som uppger Livsmedelsverket som främsta källa. Bland 51-65 åringarna är siffran ännu lägre, endast fem procent. De som i högst grad vänder sig till myndigheten är 18-30 åringarna, 16 procent.

För en tid sedan uppdaterade Livsmedelsverket sina kostråd men Hälsobarometern visar att svenskarna har allt sämre koll på vad det är som egentligen gäller. Endast 36 procent svarar att de känner till kostrekommendationerna vilket är betydligt färre jämfört med när Life ställde samma fråga i Hälsobarometern för två år sedan. Då svarade hela 46 procent att de kände till rekommendationerna.

Sämst koll har männen. Drygt var fjärde, 27 procent, svarar ja på frågan om man känner till innehållet i Livsmedelsverkets rekommendationer. Bland kvinnorna är det betydligt fler som svarar ja, 41 procent.

– Det är självklart önskvärt att så många som möjligt äter enligt Livsmedelverkets rekommendationer för att säkerställa dagsintaget av mineraler och vitaminer. Men undersökningen visar tydligt att de allra flesta svenskar inte ens känner till vad det är som gäller. Livsmedelsverket har här en stor utmaning och behöver helt klart se över hur man på ett tydligare sätt ska nå ut med sina rekommendationer till befolkningen, säger Thomas Johansson, Marknadsdirektör på Life.

För mer information kontakta:

Thomas Johansson, Marknadsdirektör Life Europe
Mobil: 073-334 69 20
E-post: thomas.johansson@lifeeurope.com

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Norm på uppdrag av Life under februari 2015. Totalt deltog 1030 svenskar från ett riksrepresentativt urval.

Om Life

Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 439 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka
770 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 362 anställda*** och omsatte ca 1,4 miljarder SEK 2014. Totalt, inklusive medlems- och franchise-butiker omsatte Life* i Sverige, Norge och Finland 2,1 miljarder SEK exkl moms.

* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.
** Lifekoncernen äger och driver 150 egenägda butiker
*** Medelantalet anställda