Hälsoguiden

Kosttillskott

Enligt lag är alla livsmedelsföretag (samma gäller för kosttillskott) ansvariga för att ha en fungerande egenkontroll som är anpassad efter verksamheten. Detta för att konsumenten ska känna sig trygg med produktens innehåll och märkning. En nationell Branschriktlinje baserat på HACCP (1) för kosttillskott med branschens egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen finns idag framtagen av Svensk Egenvård (2) och väntar på bli bedömd och godkänd av Livsmedelsverket. Life ställer krav på alla sina leverantörer att följa rådande lagar om egenkontroll samt Branschriktlinjen för kosttillskott i syfte att verifiera att slutprodukterna uppfyller grundläggande kvalitetskrav och är säkra för konsument att använda. Kontrollmyndighet för kosttillskott är kommunerna.

Mer om märkning av livsmedel och kosttillskott, deklaration av innehåll på livsmedelsprodukter m.m. Kan du läsa på Livsmedelsverkets hemsida.
Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet.Växtbaserade läkemedel

Alla växtbaserade läkemedel är godkända av Läkemedelsverket (3).

För Traditionella växtbaserade läkemedel krävs att de har haft en användning i traditionell medicin under minst 30 år, varav minst 15 år inom EU. Det kan till exempel bestå i att de funnits som naturmedel eller naturläkemedel i Sverige under denna tid. Några krav på visad effekt i kliniska studier finns inte för traditionella växtbaserade läkemedel.

För Väletablerade växtbaserade läkemedel krävs ur effektsynpunkt att de har haft användning som läkemedel under minst 10 år inom EU och att det finns vetenskapliga data, inklusive kliniska studier, som stöder att de har effekt vid den aktuella indikationen.

Kraven på produkternas kemiska och farmaceutiska kvalitet, liksom tillverkningen, är lika för både traditionella och väletablerade växtbaserade läkemedel. Inför registreringen eller godkännandet av produkterna görs även en säkerhetsvärdering av varje produkt.


Kosmetika och hygienprodukter

Alla leverantörer och deras kosmetika och hygienprodukter ska enligt lag finnas registrerade hos Läkemedelsverket. Leverantörerna ansvarar själva för att deras produkter endast innehåller tillåtna ingredienser enligt rådande lagar. Den svenska kontrollen syftar till att så långt som möjligt förhindra att människor kommer till skada vid användning av produkterna eller att miljön påverkas negativt. Kontrollmyndigheter är Läkemedelsverket och kommunerna. Life ställer krav på alla sina leverantörer att följa gällande lagar angående kosmetika och hygienprodukter.

(1) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är ett kontrollsystem för livsmedelsproduktion som identifierar, utvärderar och styr faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten.

(2) Svensk Egenvård är en leverantörsförening som idag organiserar 75% av leverantörerna av växtbaserade läkemedel, kosttillskott, hälsolivsmedel och naturliga hudvårdsprodukter på den svenska marknaden.

(3) Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet som ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.


Ekologisk produktion

Life är certifierade för ekologisk produktion.