Hälsoguiden
Ta hand om ditt hjärta

Ta hand om ditt hjärta

Hjärtat är det viktigaste vi har, så glöm inte bort att ta hand om det.. Det pumpar outtröttligt blod till kroppens alla delar så länge vi lever. När hjärtat slutar slå tar livet slut - och därför förknippas också hjärtat med känslor och kärlek.

Läs mer

Varför slår hjärtat?

Hjärtat är en del av blodomloppet, som har flera viktiga funktioner. Bland annat transporterar blodomloppet syre från lungorna till vävnaderna och koldioxid i motsatt riktning. Blodomloppet förser också kroppens celler med näring och hjälper oss hålla kroppstemperaturen. Hjärtat gör alltså att blodet flödar till alla kroppens delar och vävnader. Om blodet slutar att cirkulera i kroppen måste man få igång det snabbt. Särskilt illa är det här för hjärnan, som får stora skador redan efter 3-5 minuter utan syre. Hjärtat håller med andra ord igång hela kroppen, också hjärnan.


Vad är blodtryck

Den medicinska benämningen för högt blodtryck är hypertoni. Det innebär helt enkelt att man har för högt tryck, eller spänning, i sina blodkärl. Hjärtat fungerar som en pump. När hjärtat drar ihop sig så pumpas blodet ut i kroppen. Detta kallas systoliskt tryck (hjärtats arbetsfas). När blodet fylls på i hjärtat kallas diastoliskt tryck (hjärtats vilofas).


Riskfaktorer vid högt blodtryck

Blodtrycket skall vara mycket högt för att kärl skall börja brista av trycket. Det är alltså inte därför man behandlar utan därför att högre tryck medför ökad risk för stroke, hjärtförstoring och hjärtkärlsinsjuknande. Denna risk utgår inte bara från blodtrycket utan i kombination med stillasittande, höga blodfetter, diabetes och rökning i första hand.

Varför får man högt blodtryck?

Cirka 90–95% av fallen klassas som "primär hypertoni", vilket innebär högt blodtryck utan någon tydlig bakomliggande medicinsk orsak. Fetma, stress, överkonsumtion av alkohol medverkar till utvecklingen av högt blodtryck. Andra tecken och symptom kan tyda på sekundär hypertoni, eller högt blodtryck som beror på en identifierbar orsak som t ex, njursjukdom, kärlsjukdom i njurartärerna, och vissa hormonella rubbningar.


Vad händer i kroppen när man har högt blodtryck?

De organ i kroppen som tar skada av ett högre tryck är hjärtat, njurarna, hjärnan och stora och små kärl (artärer). I hjärtat medför blodtrycksförhöjning en förstoring av vänster kammare så att hjärtväggen blir kraftigare och till viss del bindvävsinlagrad. Detta medför en ungefär fördubblad risk för dödlighet och insjuknande i hjärtsjukdom.

Många med högt blodtryck märker inte av det. Symtomen kan vara lindriga och det är först efter man fått konstaterat högt blodtryck man kan relatera till att man känt sig trött och haft huvudvärk. Därför är det viktigt att Du ser till att få ditt blodtryck mätt. Det är en värdefull investering och kommer troligen förlänga ditt liv. Se till att du har sunda matvanor, daglig motion och sköter om dig och din kropp.

Kosttillskott som bidrar till hjärtats normala funktion är en väldigt kärleksfull och omtänksam alla-hjärtans-dag-present till den du bryr dig extra mycket om!

Kyolic - Älska ditt hjärta

Kyolic - Älska ditt hjärta

Kyolic – produkten tar hand om ditt hjärta och dina kärl, på riktigt. Kyolic är ett ekologiskt kosttillskott med dokumentation som bevisar effekten till att bevara ett starkt hjärta och ett väl fungerande immunsystem.

Läs mer här!