Hälsoguiden

Allmän

Dessa villkor är utställda av Life Europe AB, (org.nr. 556685-9160). Life Europe AB är moderbolag till Life Butiksdrift AB som både äger egna butiker och Lifebutike.se (e-handel) samt har franchisetagare och tillsammans benämns vi nedan Life. Life Club ägs av och förvaltas av Life Europe AB.


Medlemskap

För att bli medlem i Lifes Club måste du ha fyllt 18 år och vara Svensk, Norsk, Dansk eller Finsk medborgare.

När du är medlem hos oss använder vi ditt personnummer för identifiering och för att säkerställa att du har rätt ålder, din adress, din e-post och ditt mobiltelefonnummer för att vi skall kunna skicka erbjudanden och information om våra produkter. Genom att du godkänner dessa villkor intygar du att de lämnade uppgifterna är korrekta.

Medlemskapet är kostnadsfritt och du kan ansöka om medlemskap i någon av våra butiker eller via vår hemsida, www.lifebutiken.se. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.


Förmåner som medlemskapet ger dig

· Du får bonuspoäng på dina köp både på Lifebutiken.se och i fysiska butiker.

· Du får klubbspecifika rabatter och erbjudanden.

· Du kan få lokala erbjudanden från din butik.

· Som mest aktiv medlem kan du få klubbtidningen Live Life

· Du kan få inbjudningar till event och aktiviteter.


Som medlem i Life Club samlar du poäng på allt du köper, 1 krona ger 1 poäng och poängen gäller i 24 månader. När du har samlat 1 000 poäng får du en bonuscheck på 25 kronor som är giltig i 12 månader från utfärdandedatum. Bonuscheckar betalas ut en gång i månaden om 1 000 poäng har tjänats in.


Begränsningar

Life förbehåller sig rätten att undanta vissa produkter från klubbrabatter och andra erbjudanden.


Giltighetstid bonuscheckar

Bonuscheckar har normalt en giltighetstid av 12 månader. Andra giltighetstider kan förekomma och i dessa fall framgår det av erbjudandet vilken giltighetstid som gäller.

Bonuspoäng som samlas inom ramen för Life Club har en giltighetstid av 2 år därefter anses dessa förbrukade.


Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi kommer att samla in ditt namn, adress, personnummer, e-post och mobiltelefonnummer. Vi kommer även att samla in dina köp (avseende artikel, pris, butik, samt eventuella returer) för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som medlem i vår klubb.


Hur behandlar vi de uppgifter vi samlar in?

Ändamålet med behandling och lagring av dina uppgifter är att fullfölja våra skyldigheter mot dig i enlighet med dessa villkor samt att säkerställa kvaliteten i vårt register.

Ditt personnummer använder vi för att säkerställa din ålder samt för adressuppdatering mot godkänd leverantör av folkbokföringsuppgifter.

Din adress, e-postadress och mobilnummer använder vi som kanaler för att kommunicera med dig. Du kan själv välja vilken kanal du vill bli kommunicerad via. Life kan dock inte garantera att all information från klubben kan skickas i alla kanaler.

Dina köp använder vi till att beräkna bonus, att analysera dina köp för att ge dig relevanta erbjudande samt för utveckling av vårt produktutbud.

Som medlem i Life Club är du alltid kopplad till en butik. När du anmäler dig blir du kopplad till den butik du anmäler dig i. Om du senare handlar mer frekvent i annan butik kan ditt medlemskap komma kopplas till denna butik i stället.


Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för analys av dina personuppgifter samt för distribution av erbjudanden och i marknadsföringssyfte för att nå nya målgrupper. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen eller andra publika register.

Uppgifter om dig kan lämnas till den butik du är kopplad till för ex inbjudningar till event. Detta kan ske även till franchisetagare. Vi garanterar att alla som har tillgång till dina uppgifter följer gällande tillämplig dataskyddslagstiftning.

Life lagrar alla dina personuppgifter inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund.

Där vi inte har komplett personnummer kan Life komma påföra denna information, via extern leverantör, för säker identifiering.


Dina rättigheter

Du har rätt att när helst, kostnadsfritt en gång om året, begära information om vad vi lagrar om dig i våra system. Begäran skall vara skriftlig och skickas till vår kundtjänst (se nedan kontaktuppgifter).

Du kan när helst höra av dig till oss, eller gå in på ”mina sidor” och rätta, blockera, ta bort dina uppgifter eller återkalla dina samtycken.

Du kan även återkalla dina samtycken i samtliga utskick vi skickar till dig, antingen digitalt via länk eller genom att kontakta vår kundtjänst.


Rätten till radering

Vi kan komma att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart ta bort vissa uppgifter (t ex bokföringslagen). Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer dock att blockera dina uppgifter för radering tills vi kan radera den.


Rätten till begränsning

Du har även rätt att begära att den behandling vi gör begränsas. Det kan till exempel vara att vi begränsar användningen för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Eller att vi beslutar att vi inte längre kommer behålla dina uppgifter för de ändamål vi fastställt men du vill att vi lagrar dina personuppgifter för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det innebär i så fall att vi inte kan radera dina uppgifter förrän du säger att vi kan göra det.


Hur skyddar vi din personliga information?

Life Butiksdrift AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.


Samtycke till behandling av personuppgifter

I och med att du anslutit dig till Lifes Kundklubb har du samtyckt till de villkor vi har för klubben och för hur vi får behandla dina uppgifter enligt ovan beskrivning. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap och därmed återkalla ditt samtycke (se ovan).


Avtalstid och villkorsändringar

Ditt medlemskap gäller tills vidare, och kan sägas upp när som helst av endera parten. Vill du säga upp ditt medlemskap ska du kontakta Lifes kundtjänst. Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att Life mottagit meddelande om uppsägning. Life har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan.

Life avslutar ditt medlemskap efter 36 månader i de fall du inte varit aktiv i någon av Lifes butiker eller via Lifebutiken.se.

Life har rätt att ändra dessa villkor. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post och på www.lifebutiken.se, en månad före villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.lifebutiken.se.


Kontakt

Har du frågor om Life club, kontakta gärna din butik eller Life kundservice, se nedan kontaktuppgifter. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du kundservice@lifebutiken.se eller kan du läsa mer i vår Integritetspolicy. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) , som är tillsynsmyndighet för denna hantering.


Kontaktuppgifter:
Life club
Life Europe AB
BOX 13057
103 02 Stockholm

E-post: kundservice@lifebutiken.se