Ashwagandha-kosttillskott-1000x500.jpg

Varför ska jag ta ashwagandha?

Stressad, trött och tappad på ork? Lär dig mer om ashwagandha, en indisk ört som motverkar stress och återskapar mental balans.
Ashwagandha är en av de viktigaste örterna inom den ayurvediska medicinen där den använts i mer än 4000 år. Traditionellt har den använts för att öka kroppens uthållighet, motståndskraft och styrka.

Ashwagandha – Prinsen av ayurveda

Ashwagandha är en av de viktigaste örterna inom den ayurvediska medicinen där den använts i mer än 4000 år. Traditionellt har den använts för att öka kroppens uthållighet, motståndskraft och styrka.
Inom den ayurvediska medicinen kallas ashwagandha ”Prinsen av ayurveda”. Dessutom fungerar den som en ”rasayan” – vilket inom ayurveda betecknar något som är allmänt stärkande, balanserande och föryngrande. Idag vet vi att det beror på att Ashwagandha har en specifik effekt på stresshormonet kortisol.

Därför blir vi trötta av stress

När vi utsätts för upprepad eller långvarig stress ökar produktionen av kortisol, ett stresshormon som bryter ner muskler och fettceller för att frigöra energi (glukos). Kortisonet bidrar till att blodsockerhalten och insulinnivån ökar. Om stressen fortsätter, sjunker ämnesomsättningen och därmed kaloriförbrukningen. Den energi som inte förbrukas lagras som fett – oftast kring midjan.

För våra förfäder handlade det om att bygga energireserver. Men för oss fungerar det inte så, efterhand som energiproduktionen minskar, blir det allt svårare att försvara sig mot det som orsakar stressen. Tröttheten och oron ökar. För att spara energi sjunker också produktionen av östrogen, våra fettförbrännande och uppbyggande könshormon.

Ashwagandha motverkar de negativa effekterna av stress

Ashwagandha besitter förmågan att återskapa mental balans, ork, lust och funktion genom att påverka nivåerna av kortisol i kroppen. Motståndskraften mot stress ökar, kortisolet sjunker och kroppen kan börja fungera normalt igen. Ashwagandha ökar kroppens motståndskraft mot stress.

Ashwagandha är en adaptogen, en kategori av biologiskt aktiva ämnen som anses bidra till att öka kroppens förmåga att anpassa sig till negativa faktorer i omgivningen och undvika skador från sådana faktorer. Men – att återskapa balans tar tid. Ashwagandha ska inte sen som en quickfix, effekten märks inom 2-4 veckor och förstärks över tiden.

Effekten av ashwagandha är belagd i kliniska studier

Ashwagandha är huvudingrediens i det nya kosttillskottet KSM-66. Samtliga studier med KSM-66 är utförda inom de klassiska ayurvediska användningsområdena och i samarbete med ayurvediska läkare och sjukhus och publicerade i vetenskapliga tidskrifter godkända av Pub Med. Studierna är utförda på friska, aktiva människor som lever ett normalt liv med ett normalt stresspåslag. Dosen som används är en kapsel (300 mg) morgon och kväll, vilket motsvarar 6 gram rot. Den mängd som ayurvediska läkare normalt rekommenderar. Vid behov kan dosen ökas till 3–4 kapslar per dag.