Hem

Så påverkas du av skärmtiden

text: SOFIA ZETTERMAN

Hälsa

Shoppa och läs mer om

Vi lägger i dag uppåt 4 timmar per dag på våra mobiler – våra barn och ungdomar ännu fler. Samtidigt ökar psykisk ohälsa, stressrelaterade sjukdomar och sömnproblem. – Klart är att våra nya digitala vanor påverkar vår hjärna, säger överläkaren Anders Hansen, aktuell med nya boken Skärmhjärnan.
Utvalda produkterRekommenderade produkter från Lifebutiken

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi förändrat vårt beteende så snabbt som under de senaste åren, sedan vi började kolla på Facebook, Instagram och nyheterna i mobilen och film och serier på surfplattan.

Skärmtid-Anders-Hansen-280x272.jpg

Hjärnan är helt enkelt i osynk med vår tid


– De senaste 10–12 åren har vi gjort den största förändringen som någonsin gjorts i mänskligt beteende på samma tid, säger Anders Hansen, överläkare i psykiatri vid Sophiahemmet i Stockholm. Våra nya digitala vanor har också medfört nya ovanor: vi är mer stillasittande och sover mindre, vilket leder till ökad sjukdomsrisk. Vi upplever också en annan form av stress än man gjort tidigare i historien och den psykiska ohälsan ökar.

Enligt Anders Hansen är den psykiska ohälsan det stora hälsohotet i vår tid. Ett högt tempo, konstant stress och en digital livsstil med ständig uppkoppling börjar få konsekvenser för vår hjärna.
– Din hjärna är inte anpassad till det som dagens samhälle för med sig. Den är helt enkelt i osynk med vår tid och vi vet ännu inte fullt ut vad det gör med oss, säger Anders Hansen.

De som är deprimerade använder mobilen mer

Det vi vet hittills är dock att skärmtiden stör vår koncentration. Forskning visar att även när vi har mobilen i fickan tar den mental uppmärksamhet, och det stör vår sömn enbart att ha mobilen liggande i sovrummet.
– Barn och tonåringar med mobil i sovrummet sover drygt 20 minuter kortare än de som inte har det, samtidigt som antalet unga som söker för sömnsvårigheter har ökat med mer än 500% sedan millennieskiftet. Där spelar mobilen en viktig roll, säger Anders Hansen. 

Självklart finns det fantastiska fördelar med digital teknik – men de kommer också med ett pris i form av sömnstörningar, stress, minskad koncentration och sämre inlärningsförmåga.
– Om ett försämrat psykiskt mående kan kopplas till skärmtid vet vi inte säkert. Vi vet att deprimerade använder mobilen mer, men de kan också göra det just därför att de är deprimerade. Det är inte bevisat att mobilanvändandet orsakar depressionen – vad är hönan och vad är ägget? Det forskarna har fastställt är att det finns basala saker som skyddar oss mot psykisk ohälsa; bra sömn, motion och att träffa människor ”på riktigt”, inte bara via sociala medier. Och de timmar vi lägger på skärmtid berövar oss tid att sova, röra på oss och umgås.

Unga tjejer som drabbas hårdast

Forskning visar att det är unga tjejer som drabbas hårdast av psykisk ohälsa kopplat till mobilen, något som tros bero på att de lägger tid på sociala medier, medan killar i större utsträckning spelar spel.
– Att redan som 10-åring ständigt jämföra sig med Instagramprofiler som bombar ut bilder av hur ett perfekt liv ska vara ger signalen att du är värdelös och längst ner i hierarkin, för att inte du också har 25 väskor som kostar 20 000 st. Det skapar en ouppnåelig ribba för hur livet ska vara och positionering i social hierarki är nära sammanbundet med hur vi mår. Enligt Anders Hansen måste vi vuxna diskutera mobilanvändningen i större utsträckning och vara medvetna om vad vår skärmtid innebär.
– Ökad insikt tror jag leder till en förmåga att ta kontroll. Om man får en förståelse på djupet kommer beteendeförändringar som ett brev på posten, menar Anders Hansen.

3 effekter av skärmtid

1 .Mobilen stör vår viktiga nattsömn


Mobilskärmens blå ljussken har en särskild förmåga att väcka upp hjärnan. Ljuset liknar blått morgonljus och signalerar till hjärnan att nu ska vi vara pigga och alerta. Därför är det svårare att somna – och vi sover kortare tid – om vi tittar på mobilen strax innan vi ska sova.

2. Mobilen gör oss socialt ointresserade


Forskning visar att folk som har en mobil på bordet vid samtal tycker samtalet är tråkigare. Med andra ord gör mobilens blotta närvaro oss mer ointresserade i sociala sammanhang. Det tar mental uppmärksamhet att ignorera en mobil då det är en aktiv handling för hjärnan. 

3. Mobilen distraherar vår koncentration


Studier visar att vi är dåliga på att göra flera saker samtidigt, vilket beror på att hjärnan har någon minuts ställtid. Vi klarar därför inte av att jobba och kolla twitter samtidigt, eller sms:a och föra samtal, då vi tappar koncentrationen av att hoppa mellan olika aktiviteter.