Herstat

HERSTAT

Herstat

HERSTAT
  • Lindrar symptom vid munsår

  • Medicinteknisk produkt

  • Barriärbildande & uppmjukande effekt

Herstat är en medicinteknisk produkt som används för att snabbt lindra symtom vid munsår orsakade av herpes simplex virus.

Kategori:  Ansiktsvård ,  Läppvård

97 kr

Webblager: 93 st

Leverans: 2-3 dagar

  • Noga utvalt sortiment
  • Nordens ledande hälsokedja
HITTA I BUTIK
Produktinformation

För vad används Herstat?
Herstat salva används för att snabbt lindra symtom vid munsår orsakade av herpes simplex virus, och har både en barriärbildande och uppmjukande effekt.

Hur skall Herstat användas?
Herstat salva skall påföras när de första symtomen och tecknen på munsår börjar kännas. Salvan kan strykas på så ofta som behövs.
För bästa resultat bör Herstat påföras varannan timme eller minst 5 gånger dagligen på det utsatta / skadade området.
Tvätta alltid händerna efter beröring av munsåret för att undvika att infektionen sprids.
Produkten kan i sällsynta fall orsaka hudirritation. Pröva innan full behandling påbörjas.
Om hudutslag uppstår skall behandlingen avbrytas.
Produkten skall inte användas i eller kring ögonen.

Vilka bieffekter kan Herstat orsaka?
En allergisk reaktion (kontaktdermatit) mot någon ingående beståndsdel kan i sällsynta fall uppträda. Avbryt behandlingen om en irritation eller hudrodnad uppstår. Kontakta läkare
(eller sjukvårdspersonal) ifall problemen kvarstår.

När skall Herstat salva inte användas?
Herstat salva skall inte användas vid känd överkänslighet mot någon av de i salvan ingående substanserna (se punkt 7 för ytterligare information).

Hur skall Herstat salva förvaras?
Herstat salva förvaras vid högst 25°C. Den skall användas före utgångsdatum, som finns angivet på ytterförpackningen och på tubens ände. Herstat salva skall förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Denna bipacksedel uppdaterades senast 2011-05

Specifikation
Användning
Lifebutiken rekommenderar
Är du en torris? prova i så fall någon av dessa favoriter!