Hem

Life Health Clinic

Zimlatprojektet bygger på engagemang, förtroende och viljan att bidra till förändring. Ett unikt projekt där varje krona går dit den ska.

zimlat_708.jpg

Life Health Clinic

”Zimlat for Life” är ett utvecklingsprojekt som startades upp 1997. Syftet med projektet är att stötta utsatta barn i slumområdet till en bättre framtid genom ökad kunskap. Projektet omfattar idag skola för 500 barn (åk 1-8), skolmat som serveras dagligen, samt skolhälsoklinik som bedriver både sjuk- och friskvård.

Under åren har ett väl fungerande projekt vuxit fram tack vare företags och privatpersoners engagemang, förtroende och viljan att bidra till förändring. Ett unikt projekt där varje krona går dit den ska. 

Hälsokliniken

2006 startade Life upp skolhälsokliniken som nu är helt självgående. 2011 togs ytterligare ett initiativ; byggnation och invigning av ett laboratorium. Där finns numer möjlighet att säkerställa diagnoser genom provtagningar och mikroskopering. Ett stort och positivt steg som också minskar risken för felaktig och omotiverad läkemedelsbehandling.

zimlat_2_708.jpg

Hälsan har förbättrats dramatiskt

Den allmänna hälsan har förbättrats dramatiskt sedan starten av kliniken 2006 och idag är inte längre enklare infektioner, parasitsjukdomar, kolera och andra mag- och tarmproblem ett dödligt hot.
På mottagningen behandlas mellan 100 och 150 barn varje vecka. Allt från omhändertagande av småsår och stelkrampsvaccinering till svårare infektioner och Malaria. Hälsoproblemen varierar lite med årstiden; vid regnperioder är det framförallt parasitsjukdomar, kolera och andra mag- tarmproblem som dominerar. Under torkan är det främst luftvägsinfektioner och ögoninflammationer.

En läkare, två sköterskor, två assistenter och en biomedicinsk analytiker ansvarar för barnens hälsa på mottagningen. En rad arbetsuppgifter ingår i rutinerna:

  • Årliga hälsokontroller av samtliga barn
  • Sjukvård, behandling och medicinering
  • Akut sjukvård
  • Hygien- och smittspridningsinformation
  • HIV/AIDS-information
  • Stöd och råd till familjer med särskilda behov
  • Hjälp med insekts- och parasitsanering i hemmen

Anställda på Life Health Clinic är Dr Daniel Ocheckit Ody samt sköterskorna Jacinta Karani och Grace Kaingu. För laboratoriet ansvarar Jane Awino, en ung högutbildad kvinna från Zimlat som fått hela sin skolgång och högre utbildning bekostad genom fadderverksamhet kopplad till projektet. Nu är hon tillbaka i byn som en fantastisk förebild för barnen.

zimlat_3_708.jpg

Hjälp oss att hjälpa!

Vill du eller ditt företag stödja Life Health Clinic i Zimlat? Sätt in ditt bidrag på bankgiro 791-4989 och märk insättningen med ditt namn eller företag. Du kan även välja att bli månadsgivare, maila då till info@lifeeurope.com, skriv “Månadsgivare Zimlat” i ämnesraden. Alla pengar går oavkortat till verksamheten på Life Health Clinic.