Hem

Lifes hjärteprojekt i Kenya

För 20 år sedan hade barnen i Zimlat ingenting. Idag har ungdomar brutit ett tungt socialt arv och för samhället framåt. Allt började med eldsjälen Dickson Karani, som satt under ett mangoträd och lärde barnen läsa genom att skriva med en pinne i sanden.

Under en semesterresa 1997 besökte Per-Åke och Gunilla Claesson byn Zimlat i Kenya. De såg Dickson Karanis försök att undervisa, men barnens svåra näringsbrist och dåliga hälsa påverkade inlärningen negativt. Mötet gjorde stort intryck på paret som med familjeföretaget Hela Pharma startade utvecklingsprojektet Zimlat for life, där Life är en av huvudsponsorerna. 20 år senare har över 9000 barn lärt sig läsa och skriva genom projektet och livet har förändrats i byn – allt enligt Dickson Karanis devis att den enda vägen bort från fattigdom och förtryck är utbildning.

1997

Skolbarn i ZimlatProjektet i Zimlat inleds. En skola som rymmer över 600 barn byggs och en ny brunn borras. 

2000

Fadderverksamheten startar. Över 200 får skolgång tack vare svenska faddrar.

2006

Åtta nya klassrum blir verklighet tack vare insamlingskonserter i Falköping med Sanna Nielsen och Fredrik Kempe. Life stödjer hälsokliniken som kan utöka sin verksamhet.

2009 

GetbankenGetbanken startas för att hjälpa outbildade kvinnor att bli självförsörjande. Modellen bygger på att man får två getter mot att lämna tillbaka en killing. Närmare 500 getter har delats ut och †era små verksamheter har kommit igång.

2011

Detta blir det första år som inget barn på skolan avlider, och det allmänna hälsoläget förbättras enormt. Life ansvarar nu helt för hälsokliniken som ägnar sig åt både sjukvård och förebyggande och utbildande insatser inom hygien och hälsa.

2012

Fler toaletter installeras och brunnar borras i byn. Kliniken får egna toaletter och handfat med rinnande vatten.

2013 

Insamlingskonserter med Robert Wells och Helen Sjöholm anordnas via eldsjälen Stig Olof Andersson. För pengarna köps en buss in för att köra i lokaltraken. Intäkterna från bussen täcker halva driftkostnaden av skolan.

2014

Zimlat-traktorBuss nummer två köps in genom bidrag från Life och privatpersoner. Under kommande år blir hela skolverksamheten självgående tack vare de två bussarna.

2015 

Lifes insamling Traktorprojektet startar. Genom att äga en traktor ska skolans matprogram nu bli självförsörjande. Life bjuder in rektor Dickson Karani på en oförglömlig resa till Lifes årliga kick-off i Stockholm där han berättar om byn, skolan och traktorprojektet.

2016

Skolan kan nu servera 500 portioner lagad mat dagligen – utan bidrag. Life startar insamling till ytterligare en traktor för att hjälpa kliniken till självständighet.

2017 

zimlat.slottet-min (1).jpgTraktor nummer två är på plats. Kliniken ska stå på egna ben från och med januari 2018.

2018 

Arbetet riktas nu in mot att hjälpa eleverna i mål. Zimlat for life's nya utbildningsfond ska säkerställa att alla fadderbarn får gå klart skolan. Många har dessutom gått vidare till studier på universitet, vilket gör oss väldigt glada!