ColdZyme Munspray

COLDZYME

ColdZyme Munspray

COLDZYME

ColdZyme® Munspray kan du använda när du redan är förkyld och förbyggande när du vill undika att bli smittad av förkylningsvirus. ColdZyme® är en CE-märkt medicinteknisk produkt och har en lokal, tillfällig verkan på ytan av slemhinnan. Kan användas av vuxna och barn över 4 år. Produkten har använts i närmare 10 miljoner doser. Funktion och säkerhet styrks av kliniska studier och kundundersökningar.

Så fungerar ColdZyme® Munspray

• ColdZyme® Munspray är unikt, det verkar mot orsaken till förkylningen, själva förkylningsvirusen. ColdZyme® Munspray är lätt att använda och verkar omedelbart genom att bilda en skyddande barriär.

• ColdZyme® Munspray reducerar risken för förkylning och kan förkorta sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen.

• ColdZyme® Munspray används i munhåla och svalg där förkylningsvirus får fäste och förökar sig. ColdZyme® Munspray bildar en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fungerar osmotiskt mot förkylningsvirus och fångar in dem och förhindrar att de infekterar celler, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.

ColdZyme® Munspray reducerar virusmängden och halverar förkylningsdagarna¹

COLDPREV är en dubbelblind, placebokontrollerat studie där 46 friska frivilliga personer infekterats med förkylningsvirus (rhinovirus 16). Hälften av deltagarna behandlades med ColdZyme® Munspray och hälften med placebo. Analysen och grafen är baserad på det antal personer där vi kunnat bekräfta att man infekterats av viruset alternativt de som uppvisat symptom. I studien sågs en statistiskt signifikant effekt för ColdZyme® Munspray, dvs en skillnad mellan ColdZyme® Munspray och placebo avseende reduktion av förkylningsvirusmängden i halsen (-99%) och reduktion av antalet förkylningsdagar (-54%) eller -3,5 dagar.

- Använd inte ColdZyme® Munspray om du är överkänslig/ allergisk mot någon av ingredienserna.
- Andas inte in samtidigt som du sprayar eftersom detta kan orsaka kortvariga astmaliknande symtom, som hosta och heshet.
- Kontakta läkare om du har hög feber eller om dina symtom är värre än vid en vanlig förkylning. Dessa symtom kan bero på något annat.
- Används högst i 30 dagar i följd, det finns inga kliniska uppgifter om långvarig användning.
- Förvaras utom räckhåll för barn, för att förhindra olyckor med små delar.

Inga kliniska studier har utförts på användningen av ColdZyme® Munspray vid graviditet och amning, rådfråga därför alltid läkare före användning.

249 kr

Webblager: 69 st

Leverans: 2-3 dagar

  • Just nu fri frakt
  • Snabb leverans
  • Köp nu betala sen
Hitta varan i butik
Produktinformation

Varför är Coldzyme bra?

  • Fungerar när du redan är förkyld
  • Verkar omedelbart
  • Halverar antalet förkylningsdagar
  • Minskar risken för förkylning när den används förebyggande
Specifikation
Användning
Lifebutiken rekommenderar
Ett tyngdtäcke genererar trygghet och lugn vilket kan göra att du sover djupare.