Hälsoguiden
EVOLAN PHARMA | 19 G

Tigerbalsam röd

Vid tillfälliga muskelsmärtor

Tigerbalsam
För behandling av tillfällig muskelsmärta
För vuxna och barn från 9 år
76 kr
89 kr
Lagerstatus onlineI lager
ButikssaldoSe tillgänglighet i butik
  • Leverans
  • Fri frakt över 299 kr
Receptfritt läkemedel för utvärtes bruk. Traditionellt använt vid behandling av tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar. Lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett. Lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning.
Produktbeskrivning
Specifikationer

BIPACKSEDEL/ANVäNDARINFORMATION

1 LäKEMEDLETS NAMN, LäKEMEDELSFORM OCH STYRKA
Tiger Balsam Röd, salva

2 VAD INNEHåLLER TIGER BALSAM RöD?
1 gram salva innehåller:
Aktiva innehållsämnen: Kamfer 110 mg, mentol 100 mg, kajeputolja 70 mg, avmentoliserad mintolja 60 mg, kryddnejlikolja 50 mg.
övriga innehållsämnen: Kanelolja, fast paraffin och gult vaselin.

3 HUR VERKAR TIGER BALSAM RöD?
Det är inte helt klarlagt hur Tiger Balsam Röd verkar. Kamfer, mentol och eteriska oljor antas lokalt öka blodflödet och utöva en svag smärtstillande effekt. Initialt fås en kylande effekt som åtföljs av en värmekänsla, vilket indirekt kan avleda smärta och värk.

4 INNEHAVARE AV FöRSäLJNINGSTILLSTåND/INFORMATION LäMNAS AV
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Telefon: 08– 544 960 30

Tillverkare:
Haw Par Health Care Ltd
No. 2 Chia Ping Road
Haw Par Building
Singapore 619968

5 VAD ANVäNDS TIGER BALSAM RöD FöR?
Traditionellt använt vid behandling av tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar. Lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett. Lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning.

Sammansättningen av Tiger Balsam Röd baseras på en formulering som använts i
Asien under cirka 5000 år. Effekten av de enskilda beståndsdelarna finns dokumenterad i läkemedelshandböcker från början av 1900-talet.

6 NäR SKA TIGER BALSAM RöD INTE ANVäNDAS?
-

ATT TäNKA På INNAN OCH NäR TIGER BALSAM RöD ANVäNDS:
Tiger Balsam Röd är endast avsett för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden. Tiger Balsam Röd ska inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband.

Tiger Balsam Röd kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.

GRAVIDITET
Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

AMNING
Användning under amning kan inte rekommenderas.

TRAFIKVARNING
-

VAD SKALL DU UNDVIKA NäR DU ANVäNDER TIGER BALSAM RöD?
Effekten av samtidig användning av andra läkemedel inklusive naturläkemedel, eller föda är inte studerad.

7 HUR SKALL DU ANVäNDA TIGER BALSAM RöD?
Vuxna och barn över 8 år:
Tiger Balsam Röd masseras in i det smärtande eller stela området 3-4 gånger per dag. Vid förkylningssymptom ingnides Tiger Balsam Röd på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen.

Rekommenderas inte till barn under åtta år.

VAD HäNDER OM DU TAGIT FöR STOR DOS?
Observera att barn har en ökad känslighet för kamfer, mentol och eteriska oljor. Det finns risk för allvarlig förgiftning om medlet används felaktigt. Om medlet av misstag intas genom munnen eller appliceras felaktigt skall omedelbart kontakt tas med läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112). Vid kraftig överdosering kan symtom såsom illamående, yrsel, förvirring och kramper förekomma. Framkalla inte kräkning.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN TIGER BALSAM RöD GE?
Enstaka fall av hudreaktioner.
Kontakta läkare om du misstänker att Tiger Balsam Röd har gett dig allvarliga biverkningar.

9 HUR SKA TIGER BALSAM RöD FöRVARAS?
Förvaras vid högst 25C.
Förvaras i originalförpackningen.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

10 VILKEN HåLLBARHET HAR TIGER BALSAM RöD?
Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.
överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring.

11 DATUM FöR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN
2011-01-12

Artikelnummer: 106364

Populära produkter