Hem

Undvik förkylning

Hälsa

Shoppa och läs mer om

Förkylning är en av våra vanligaste sjukdomar. 8 av 10 vuxna är förkylda varje år.

Vad händer i kroppen vid förkylning? 

De flesta känner igen känslan. Näsan rinner, ögonen svider, halsen värker och hostan vill inte upphöra. Vissa drabbas av en förkylning flera gånger per år, medan andra drabbas mer sällan. Hur lång tid det tar för en förkylning att läka ut är olika. Ibland har den gått över på några dagar och ibland finns den kvar i flera veckor. 

Förkylning är den allra vanligaste formen av luftvägsinfektion. Den drabbar de övre luftvägarna – näsan med bihålorna, mellanöronen, munhålan, svalget och luftstrupen. Symtomen är att näsan rinner, hosta, huvudvärk, ibland feber, nästäppa eller ont i halsen. 

Undvik att smitta andra

En förkylning smittar via luften, via direktkontakt eller via indirekt kontakt (via exempelvis ett dörrhandtag).

Tips!

- Tvätta händerna ofta

- Undvik att vara nära andra

- Vila och vänta tills förkylningen läkt ut

- Kontakta vården om febern håller i sig i mer än 4 dygn

- Nys och hosta i arvecket, inte i handen

- Tänk på dina kollegor, gå inte till jobbet och smitta ner dem

Myten om kyla

Förkylning har inget med kyla att göra., enligt Sjukvårdsupplysningen är det en vanlig missuppfattning att förkylning beror på att man blivit kall. Tron på kylans inverkan gav faktiskt infektionen sitt namn en gång i tiden. Men i vetenskapliga undersökningar har man inte kunnat visa något samband mellan kyla och risken för att få en förkylning. Den viktigaste förklaringen till att luftvägsinfektioner är vanligare under vinterhalvåret är att vi då är mer inomhus och har mer närkontakt med andra människor. 

Kan jag göra något för att undvika förkylning?

De flesta är förkylda ett par gånger per år, men upplever man att man är förkyld oftare än så är det viktigt att se över hur man lever. Att finna balansen mellan kost, motion och vila är ett bra första steg för att bibehålla ett väl fungerande immunförsvar.

esberitox_214.png

Esberitox

Prova ett preparat som innehåller echinacea, t ex Esberitox* som är ett välkänt och välanvänt traditionellt växtbaserat läkemedel.

* Esberitox är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Behandlingen bör inledas så snart som möjligt efter att symtomen har uppträtt. Esberitox ska inte användas i längre perioder än 10 dager per behandlingstillfälle. Rekommenderas ej till barn under 8 år, gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information se www.fass.sey text.

sinupret_214.png

Sinupret Forte

- Prova Sinupret forte** som är ett växtbaserade läkemedel för lindring av symtom i näsan och dess bihålor vid förkylning.

** Sinupret forte är växtbaserade läkemedel för lindring av symtom i näsan och dess bihålor vid förkylning. Dragerade tabletter. Läs bipacksedeln noga före användandet eller på www.FASS.se Kontakta läkare om symtomen kvarstår längre än två veckor eller återkommer periodvis.

coldzyme_214.png

ColdZyme

- ColdZyme*** innehåller ett marint enzym som ger en skyddande barriär mot förkylning i munhåla och svalg.

ColdZyme är enkel att använda, spraya bara 2 puffar (1 dos) varannan timme i förebyggande syfte eller tills symptomen lindras.

*** Coldzyme är en Medicinteknisk produkt

 

Mer om echinacea

Traditionen att använda echinacea sträcker sig långt tillbaka i tiden. De första rapporterna om de vita bosättarnas användning av Echinacea Nordamerikas togs sannolikt över från de infödda indianerna som använde läkeväxten.

Idag är echinacea en av våra bäst dokumenterade läkeväxter. I Sverige finns produkter med echinacea både klassificerade som växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel.

Sök vård om det behövs

De flesta förkylningar läker ut av sig själv. Tänk dock på att du ibland kan behöva receptbelagd medicin, så tveka därför inte att uppsöka läkare om du känner sig osäker. Ibland leder en förkylning till exempelvis en öron- bihåle- eller lunginflammation och då kan du behöva specifik behandling.