Hem

Fruitflow

Fruitflow FreeStream Tomatoextract hjälper dig till en blodplättsfunktion som gynnar sund blodcirkulation. Blodplättarna förändras av till exempel stress, övervikt eller höga kolesterolvärden, och deras benägenhet att bilda proppar ökar. Freestream Fruitflo gör att blodplättarna hålls släta och hindrar dem från att klibba samman till blodproppar. Freestream Fruitflow gör det alltså möjligt att höja den egna energinivån och vitaliteten, samt att gynna den perifera blodcirkulationen.

Hem

Alla produkter