Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
 
149 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga med symptom såsom trötthet, svaghetskänsla, irritablilitet och lindrig oro.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Arctic Root, dragerad tablett
Rosenrotextrakt SHR-5 (Rhodiola rosea L.)


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 Detta läkemedel är receptfritt. Arctic Root måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa  resultatet.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare. 
 
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Arctic Root är och vad det används för
2. Innan du tar Arctic Root
3. Hur du tar Arctic Root
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Arctic Root ska förvaras
6. Övriga upplysningar
 
1. VAD ARCTIC ROOT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
 
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga med symptom såsom trötthet, svaghetskänsla, irritablilitet och lindrig oro.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Vad är en adaptogen? En adaptogen anses öka välbefinnande och ork genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress. Arctic Root innehåller SHR-5, ett rosenrotextrakt som anses ha adaptogena egenskaper och förbättra prestationsförmågan.

2. INNAN DU TAR ARCTIC ROOT
 
Ta inte Arctic Root om
Du är allergisk (överkänslig ) mot rosenrot eller något av övriga innehållsämnen i Arctic Root.

Var särskilt försiktig med Arctic Root
Arctic Root rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.
 
Intag av andra läkemedel
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data bör Arctic Root inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Arctic root har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Arctic Root
Arctic Root innehåller metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (uppträder efter behandlingen).

3. HUR DU TAR ARCTIC ROOT.

Vuxna och barn över 12 år:
1 tablett 1-2 gånger dagligen vid behov.

Vänd dig till din läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.

Arctic Root bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle.

Arctic Root rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Hur tolkar man doseringsanvisningen? Erfarenhet tyder på att nyttan av Arctic Root varierar med dosen. Det kan därför vara en fördel att initialt eller vid särskilda behov ta två tabletter Arctic Root dagligen.

Arctic Root kan både användas som engångsdos de dagar man känner sig trött och svag eller som stärkande kur under en period på några veckor.

Om du har tagit för stor mängd av Arctic Root
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Inga biverkningar är kända vid rekommenderat intag av Arctic Root.

Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare.

5. HUR ARCTIC ROOT SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras torrt vid högst 25º C.
 
Används före utgångsdatum som anges på kartongen . Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
 
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
1 tablett innehåller:
Aktiva beståndsdelar:
144 mg  rosenrotextrakt SHR-5 (som torrt extrakt) av rot av rosenrot (Rhodiola Rosea L.) (2,5-5,0:1)
 
Hjälpämnen: 
Mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, potatisstärkelse, kalciumvätefosfatdihydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, shellack, kaliumsorbat, metylparahydroxibensoat (E218),
makrogol, olivolja (jungfruolja)
 
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Blisterkartor i pappkapsel innehållande 40 och 80 tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Bringwell AB
Box 55905
102 16 Stockhom

Information lämnas av:
Green Medicine AB
Tegelgårdsgatan 11
211 33 Malmö
Tel: 040- 22 29 50

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Denna bipacksedel godkändes senast den:

2011-06-14

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration
1 tablett innehåller:
Aktiva beståndsdelar:
144 mg  rosenrotextrakt SHR-5 (som torrt extrakt) av rot av rosenrot (Rhodiola Rosea L.) (2,5-5,0:1)
 
Hjälpämnen: 
Mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, potatisstärkelse, kalciumvätefosfatdihydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, shellack, kaliumsorbat, metylparahydroxibensoat (E218),
makrogol, olivolja (jungfruolja)

Användning

Vuxna och barn över 12 år:
1 tablett 1-2 gånger dagligen vid behov.

Vänd dig till din läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.

Arctic Root bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle. Arctic Root rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra köpte även

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen