Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

 • Fri frakt till din lifebutik
 • Snabba leveranser
 • Fraktfritt över 499
 
125 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Chisan med extrakt av rosenrot, rysk rot och schisandra (fjärilsranka) är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Oral suspension.

Läs bipacksedeln noga före användandet. Om symptomen förvärras eller kvarstår längre än 2 veckor bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Läkemedlet bör inte användas längre än 2 månader.


 

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Chisan, oral suspension
Adapt 232 extrakt av frukt av fjärilsranka (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.), extrakt av rot av rysk rot (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim) och extrakt av rot av rosenrot (Rhodiola rosea L.).

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Chisan måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om dina symtom försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Chisan är och vad det används för
2. Innan du tar Chisan
3. Hur du tar Chisan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Chisan ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD CHISAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Chisan är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.
Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.
Vad är en adaptogen? En adaptogen anses öka välbefinnande och ork genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress. Chisan innehåller ADAPT-232, en extraktkombination bestående av shisandra, rysk rot och rosenrot, som anses ha adaptogena egenskaper och stärka orken.

2. INNAN DU TAR CHISAN
Ta inte Chisan
- om du är allergisk (överkänslig) mot fjärilsranka, rysk rot och rosenrot eller något av övriga innehållsämnen i Chisan.
- om du har högt blodtryck
Var särskilt försiktig med Chisan
Chisan rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.
Intag av andra läkemedel
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Graviditet och amning
Eftersom tillräckliga data saknas rekommenderas inte Chisan under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Chisans eventuella påverkan på körförmågan eller förmågan att sköta maskiner har inte närmare studerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Chisan
Chisan innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergisk reaktion (uppträder efter behandlingen).
Chisan innehåller 12,85 % (v/v) etanol (alkohol) dvs upp till 1,5 g per dos, motsvarande 37,5 ml starköl eller 15 ml vin. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med leversjukdomar eller epilepsi.
Chisan innehåller mörk sirap. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Chisan kan vara skadligt för tänderna p.g.a. innehållet av mörk sirap.

3. HUR DU TAR CHISAN
Vuxna och barn över 12 år:
15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov. Skaka om flaskan väl före varje användning.
Chisan rekommenderas inte till barn under 12 år
Du bör kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.
Du bör inte använda Chisan längre än 2 månader per behandlingstillfälle.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.
Hur tolkar man doseringsanvisningen? Erfarenhet tyder på att nyttan av Chisan varierar med dosen. Det kan därför vara en fördel att initialt eller vid särskilda behov ta den högre dosen.
Chisan kan både användas som engångsdos de dagar man känner sig trött och svag eller som stärkande kur under en period på några veckor.
Om du har tagit för stor mängd av Chisan
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Chisan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Sömnsvårigheter, irritabilitet, hjärtklappning och huvudvärk kan förekomma. Frekvensen är okänd.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare.

5. HUR CHISAN SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 ºC.
Öppnad flaska förvaras högst 6 månader i kylskåp (2ºC-8ºC).
Använd Chisan före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
1 ml innehåller:
Aktiva beståndsdelar:
10 mg extrakt (som tjockt extrakt) av frukt av fjärilsranka (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill) (2.0-5.0:1).
Extraktionsmedel: Etanol 95 % (försvinner vid tillverkningen).
2,6 mg extrakt (som tjockt extrakt) av rot av rysk rot (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim) (17-30:1).
Extraktionsmedel: Etanol 70 % och vatten (försvinner vid tillverkningen).
3 mg extrakt (som tjockt extrakt) av rot av rosenrot (Rhodiola rosea L.) (2.5-5.0:1).
Extraktionsmedel: Etanol 70 % och vatten (försvinner vid tillverkningen).
Hjälpämnen:
Vatten renat, sirap mörk, etanol vattenfri (100 mg/ml), glycerol, karamellarom, polysorbat 80, metylparahydroxibensoat (E218), citronsyra vattenfri, rosmarinextrakt, propylparahydroxibensoat (E216), ingefäraextrakt, kaliumsorbat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Chisan förpackas i en 100, 200, 300 eller 500 ml glasflaska med droppinsats, skruvlock och måttbägare.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:
Bringwell AB
Box 55905
10216 Stockholm

Information lämnas av:
Green Medicine AB
Tegelgårdsgatan 11
211 33 Malmö
Tel: 040- 22 29 50

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:
Denna bipacksedel godkändes senast: 2009-12-02

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration:

1 ml innehåller:

 • 10 mg extrakt (som tjockt extrakt) av frukt av fjärilsranka (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill) (2.0-5.0:1).
 • Extraktionsmedel: Etanol 95 % (försvinner vid tillverkningen).
 • 2,6 mg extrakt (som tjockt extrakt) av rot av rysk rot (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim) (17-30:1).
 • Extraktionsmedel: Etanol 70 % och vatten (försvinner vid tillverkningen).
 • 3 mg extrakt (som tjockt extrakt) av rot av rosenrot (Rhodiola rosea L.) (2.5-5.0:1).
 • Extraktionsmedel: Etanol 70 % och vatten (försvinner vid tillverkningen)

Hjälpämnen:

 • Vatten renat, sirap mörk, etanol vattenfri (100 mg/ml), glycerol, karamellarom, polysorbat 80, metylparahydroxibensoat (E218), citronsyra vattenfri, rosmarinextrakt, propylparahydroxibensoat (E216), ingefäraextrakt, kaliumsorbat.
 • Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
 • Chisan förpackas i en 100, 200, 300 eller 500 ml glasflaska med droppinsats, skruvlock och måttbägare.
 • Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Användning

Dosering:
Vuxna och barn över 12 år: 15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov.
Skaka om flaskan väl före varje användning.
Läkemedlet bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle.

Du bör kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.
Du bör inte använda Chisan längre än 2 månader per behandlingstillfälle.

Försiktighet:
Ska inte användas vid högt blodtryck.
Rekommenderas ej till barn under 12 år, gravida eller ammande kvinnor.

Förvaring:
Förvaras vid högst 25ºC. Öppnad flaska förvaras i kylskåp (2-8 ºC). Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


 

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

 • Finns i lager
 • Fåtal i lager
 • Tillfälligt slut
 • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen