Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
40 TAB 
89 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Använt vid insomningsbesvär. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Valerina Natt filmdragerade tabletter (tabletter)

Extrakt av vänderot, humlekotte och citronmelissblad

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Valerina Natt måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under behandlingen.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Valerina Natt är och vad det används för
2. Innan du tar Valerina Natt
3. Hur du tar Valerina Natt
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Valerina Natt ska förvaras
6. Övriga upplysningar
 
1. VAD VALERINA NATT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid insomningsbesvär.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. INNAN DU TAR VALERINA NATT

Ta inte Valerina Natt
- om du är allergisk (överkänslig) mot vänderot, humle, citronmeliss eller något av övriga innehållsämnen i Valerina Natt.

Var särskilt försiktig med Valerina Natt
- Barn under 12 år ska inte behandlas med Valerina Natt

Användning av andra läkemedel
Använd inte andra sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Valerina Natt utan att först tala med läkare.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data bör Valerina Natt inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner
Valerina Natt kan försämra förmågan att framföra fordon och att använda maskiner. Känner du dig påverkad av Valerina Natt ska du därför t.ex. inte köra bil, använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Valerina Natt
Valerina Natt innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. HUR DU TAR VALERINA NATT

Använd alltid Valerina Natt enligt anvisningarna i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Svälj tabletterna hela med ett glas vätska.
Ungdomar över 12 år, vuxna och äldre:
2-4 tabletter ½ -1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under behandlingen.

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Valerina Natt
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Valerina Natt orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar från magtarmkanalen såsom illamående och kramper i magen har rapporterats.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. HUR VALERINA NATT SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25ºC.
Förvaras i originalförpackningen.
Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. och efter EXP på blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- De aktiva innehållsämnena i 1 tablett är:

100 mg extrakt från vänderot (Valeriana officinalis L.), rot, motsvarande ca 400 mg torkad rot av vänderot. Extraktet innehåller 33 – 60 mg hjälpämnen.

78 mg extrakt från humle (Humulus lupulus L.,) kotte, motsvarande ca 380 mg torkad humlekotte. Extraktet innehåller ca 20 mg hjälpämnen.

25 mg extrakt från citronmeliss (Melissa officinalis L.,) blad, motsvarande ca 160 mg torkat citronmelissblad. Extraktet innehåller 2 – 11 mg hjälpämnen.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, potatisstärkelse, cellulosapulver, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, makrogol 6000, titandioxid [E171] (färgämne) och fast paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De filmdragerade tabletterna är vita, runda och 11 mm diameter.

Förpackningsstorlekar: 20, 40, 80 och 240 tabletter i blisterkartor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Pharbio Medical International AB
Box 715
194 27 Upplands Väsby

Lokal företrädare
Cederroth AB
Box 715
194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-590 963 00
Fax: 08-590 964 72
regulatory@cederroth.com

Denna bipacksedel godkändes senast 02/2012

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration

De aktiva innehållsämnena i 1 tablett är:
100 mg extrakt från vänderot (Valeriana officinalis L.), rot, motsvarande ca 400 mg torkad rot av vänderot. Extraktet innehåller 33 – 60 mg hjälpämnen.

78 mg extrakt från humle (Humulus lupulus L.,) kotte, motsvarande ca 380 mg torkad humlekotte. Extraktet innehåller ca 20 mg hjälpämnen.

25 mg extrakt från citronmeliss (Melissa officinalis L.,) blad, motsvarande ca 160 mg torkat citronmelissblad. Extraktet innehåller 2 – 11 mg hjälpämnen.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, potatisstärkelse, cellulosapulver, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, makrogol 6000, titandioxid [E171] (färgämne) och fast paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De filmdragerade tabletterna är vita, runda och 11 mm diameter.

Användning

Användning:
Använd alltid Valerina Natt enligt anvisningarna i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Svälj tabletterna hela med ett glas vätska.
Ungdomar över 12 år, vuxna och äldre: 2-4 tabletter ½ -1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under behandlingen.

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Valerina Natt. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen