Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
 
139 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Dormesan är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används vid tillfälliga insomningsbesvär och vid lindrig oro. Dormesan innehåller örterna valeriana och humle.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

BIPACKSEDEL: information till användaren

Dormeasan, orala droppar, lösning
Extrakt av vänderot och humle

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Dormeasan måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

-Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1.       Vad Dormeasan är och vad det används för.
2.       Innan du tar Dormeasan.
3.       Hur du tar Dormeasan.
4.       Eventuella biverkningar.
5.       Hur Dormeasan ska förvaras.
6.       Övriga upplysningar.

1.       VAD DORMEASAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga insomningsbesvär och vid lindrig oro.
Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2.       INNAN DU TAR DORMEASAN
Använd inte Dormeasan
-om du är allergisk (överkänslig ) mot vänderot eller humle  eller mot något av övriga innehållsämnen i Dormeasan.
-för behandling av barn under 2 år på grund av innehållet av alkohol.

Var särskilt försiktig med Dormeasan
-Dormeasan rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

Användning av andra läkemedel
Kombination med andra lugnande läkemedel rekommenderas ej.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data kan användning av Dormeasan inte rekommenderas under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Dormeasan kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Patienter som känner sig påverkade av Dormeasan ska inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Dormeasan, orala droppar, lösning

Detta läkemedel innehåller 62 vol% etanol (alkohol) d. v. s. upp till 0,5 g per ml, motsvarande 1,2 cl starköl, eller 0,5 cl vin per ml Dormeasan. Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med leversjukdomar eller epilepsi.  

3.       HUR DU ANVÄNDER DORMEASAN
Använd alltid Dormeasan enligt anvisningarna i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller annan sjukvårds-personal om du är osäker.

Doseringsanvisning
Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:
Vid oro: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.
För insomnande: 2 ml (ca 80 droppar) i ½ glas vatten.

Användning för barn
Rekommenderas ej till barn under 12 år .

Om symtomen kvarstår eller förvärras under användningen av Dormeasan bör läkare eller annan sjukvårdspersonal rådfrågas.

Om du har tagit för stor mängd av Dormeasan
Om Du fått i dig för stor mängd av Dormeasan eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4.       EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Dormeasan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, magknip) har rapporterats efter intag av vänderot-produkter.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5.       HUR SKALL DORMEASAN FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad förpackning är hållbar 5 månader.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.datum. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna är till för att skydda miljön.

6.                   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna per ml droppar är
460 mg tinktur av Valeriana officinalis L., rot (vänderot), motsvarande ca 240 mg färsk rot från vänderot.
460 mg tinktur av Humulus lupulus L., kotte (humle), motsvarande ca 230 mg färsk kotte från humle.
Övriga innehållsämnen är etanol och renat vatten.

1 ml motsvaras av ca 40 droppar.
Dormeasan orala droppar, lösning innehåller 62 % (v/v) etanol motsvarande 0,5 g alkohol per ml.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Grön-brun klar lösning med karakteristisk lukt och smak av vänderot och humle.

Brun glasflaska 50 ml och 100 ml med skruvkork och droppanordning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Svenska Bioforce AB
Box 147
221 00 LUND
Tel: 046-23 47 00
E-post: info@bioforce.se

Denna bipacksedel godkändes senast: 2011-04-05

 

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration:
De aktiva substanserna per ml droppar är
460 mg tinktur av Valeriana officinalis L., rot (vänderot), motsvarande ca 240 mg färsk rot från vänderot.
460 mg tinktur av Humulus lupulus L., kotte (humle), motsvarande ca 230 mg färsk kotte från humle.
Övriga innehållsämnen är etanol och renat vatten.

1 ml motsvaras av ca 40 droppar.
Dormeasan orala droppar, lösning innehåller 62 % (v/v) etanol motsvarande 0,5 g alkohol per ml.

Användning

Doseringsanvisning:
Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:
Vid oro: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.
För insomnande: 2 ml (ca 80 droppar) i ½ glas vatten.

Användning för barn
Rekommenderas ej till barn under 12 år .

Om symtomen kvarstår eller förvärras under användningen av Dormeasan bör läkare eller annan sjukvårdspersonal rådfrågas.

Om du har tagit för stor mängd av Dormeasan
Om Du fått i dig för stor mängd av Dormeasan eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

Andra köpte även

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen