Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
 
159 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Hypermin är ett traditionellt växtbaserade läkemedel som används vid lindrig oro och lätt nedstämdhet. Hypermin är extrakt av johannesört i tablettform. 

 

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.Detta läkemedel är receptfritt. Hypermin måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
-    Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
-    Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättrasinom 2 veckor.
-    Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1.       Vad Hypermin är och vad det används för
2.       Innan du tar Hypermin
3.       Hur du tar Hypermin
4.       Eventuella biverkningar
5.       Hur Hypermin ska förvaras
6.       Övriga upplysningar

1.       VAD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.
Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2.       INNAN DU TAR
Använd inte Hypermin
-om du är allergisk mot jordnötter eller soja eftersom Hypermin innehåller polysackarid från soja.
-om du är allergisk (överkänslig ) mot johannesört eller mot något av övriga innehållsämnen i Hypermin.

Var särskild försiktig med Hypermin
-Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.
-Intensiv UV-bestrålning bör undvikas under användning av produkten.

Användning av andra läkemedel
Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel, då effekten av andra läkemedel kan minska eller försvinna.
Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data bör Hypermin inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner
Hypermin kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Hypermin
Hypermin innehåller polysackarid från soja. Är du allergisk mot jordnötter eller soja skall du inte ta detta läkemedel.

3.       HUR DU ANVÄNDER HYPERMIN
Doseringsanvisning
Vuxna och äldre: 1 tablett 3 gånger dagligen.

Rekommenderas ej till barn under 18 år.

Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas.

Om du har använt för stor mängd av Hypermin

Om du fått i dig för stor mängd av Hypermin eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4.       EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Hypermin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mag-tarm besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet har rapporterats.

Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5.        HUR HYPERMIN SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 °C.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna är till för att skydda miljön.

6.                   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
-Den aktiva substansen per tablett är 40-73 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört) ört, motsvarande ca 0,3-1,3 g färsk eller 0,13–0,29 g torkad ört.
-Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, polysackarid från soja (Emcosoy)  och hydrogenerad bomullsfröolja (Lubritab).

Innehållsdeklaration
-Den aktiva substansen per tablett är 40-73 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört) ört, motsvarande ca 0,3-1,3 g färsk eller 0,13–0,29 g torkad ört.
-Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, polysackarid från soja (Emcosoy)  och hydrogenerad bomullsfröolja (Lubritab).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Gråbrun konvex tablett med svagt örtaktig-aromatisk smak.
60 och 120 tabletter i brun glasburk med skruvkapsyl av aluminium.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Svenska Bioforce AB
Box 147
221 00 LUND

Tel.: 046-23 47 00
E-post: info@bioforce.se

Denna bipacksedel godkändes senast: 2011-08-31
Information om detta läkemedel finns tillgänglig på läkemedelverkets hemsida www.lakemedelsverket.se

 

 

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen per tablett är 40-73 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört) ört, motsvarande ca 0,3-1,3 g färsk eller 0,13–0,29 g torkad ört.

-Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, polysackarid från soja (Emcosoy)  och hydrogenerad bomullsfröolja (Lubritab).

Användning

Doseringsanvisning:
Vuxna och äldre: 1 tablett 3 gånger dagligen. Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas. 

Rekommenderas ej till barn under 18 år.

Biverkningar som allergiska reaktioner på huden, mag- och tarmbesvär som rastlöshet eller trötthet har rapporterats.

 

 

 

 

 

 

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen