Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
 
139 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Cynaramin är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används vid tillfälliga matsmältningsbesvär som uppkördhet, väderspänningar och nedsatt aptit. 

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Cynaramin, orala droppar, lösning
Extrakt av maskros och boldo

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Cynaramin måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.
 
I denna bipacksedel finner du information om:
 1. Vad Cynaramin är och vad det används för.
 2. Innan du tar Cynaramin.
 3. Hur du tar Cynaramin.
 4. Eventuella biverkningar.
 5. Hur Cynaramin ska förvaras.
 6. Övriga upplysningar.
 
1. VAD CYNARAMIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
 
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga matsmältningsbesvär såsom nedsatt aptit, uppkördhet och väderspänning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. INNAN DU TAR CYNARAMIN
 
Använd inte Cynaramin
– om du är allergisk (överkänslig ) mot boldo eller maskros, eller andra korgblommiga växter
(t ex gråbo, kamomill, prästkrage, röd solhatt, malört) eller mot något hjälpämne i produkten.

– för behandling av barn under 2 år på grund av produktens innehåll av alkohol

Var särskilt försiktig med Cynaramin
– försiktighet bör iakttas vid obstruktion av gallvägarna, gallgångsinflammation, leversjukdom, gallsten och andra gallvägssjukdomar.

– rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

Användning av andra läkemedel
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data kan användning av Cynaramin inte rekommenderas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Cynaramin, orala droppar, lösning
Innehåller 57 % (v/v) etanol (alkohol) motsvarande 0,45 g per dos motsvarande 1,1 cl starköl, eller
0,5 cl vin per ml. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Alkoholinnehållet skall även uppmärksammas vid behandling av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom personer med leversjukdom och epilepsi.

3. HUR DU ANVÄNDER CYNARAMIN

Använd alltid Cynaramin enligt anvisningarna i bipacksedlen. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning
Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen. 
Användning för barn
Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas.

Om du har tagit för stor mängd av Cynaramin
Om Du fått i dig för stor mängd av Cynaramin eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Cynaramin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner (hudutslag) har rapporterats.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. HUR SKALL CYNARAMIN FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad förpackning är hållbar 4 månader.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
 
De aktiva substanserna per ml droppar är:
– 414 mg extrakt av Taraxacum officinale Web., rot och ört (maskros), motsvarande
ca 25 mg torkad rot och ört från maskros.
– 64 mg extrakt av Peumus boldus Molina, blad (boldo) motsvarande ca 6 mg torkade blad från boldo.
Övriga innehållsämnen är extrakt av Cynara scolymus L., blad (kronärtskocka), extrakt av Mentha piperita L., ört (pepparmynta), etanol och renat vatten.

1 ml motsvaras av ca 40 droppar.

Cynaramin orala droppar, lösning innehåller 57 % (v/v) etanol motsvarande 0,45 g per dos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Brun klar lösning.
Brun glasflaska 50 ml och 100 ml med skruvkork och droppanordning i polyeten.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Svenska Bioforce AB
Box 147
221 00 LUND
Tel.: 046-23 47 00
E-post: info@bioforce.se

Denna bipacksedel godkändes senast:
2011-04-04

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration:
De aktiva substanserna per ml droppar är:
414 mg extrakt av Taraxacum officinale Web., rot och ört (maskros), motsvarande ca 25 mg torkad rot och ört från maskros.64 mg extrakt av Peumus boldus Molina, blad (boldo) motsvarande ca 6 mg torkade blad från boldo.
Övriga innehållsämnen är extrakt av Cynara scolymus L., blad (kronärtskocka), extrakt av Mentha piperita L., ört (pepparmynta), etanol och renat vatten.

1 ml motsvaras av ca 40 droppar.

Cynaramin orala droppar, lösning innehåller 57 % (v/v) etanol motsvarande 0,45 g per dos.

Användning

Doseringsanvisning:
Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen. 
Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen