Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
 
499 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Curbisal är ett växtbaserat läkemedel. Det används vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex. nattliga urinträngningar. Prostata (blåshalskörteln) ligger strax under urinblåsan hos män och omsluter urinrörets övre del. Dess tillväxt styrs av det manliga könshormonet testosteron och de hormonella förändringar som sker med ökad ålder anses vara anledningen till att storleken av prostata ökar med åren. Detta kallas för godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi). I 50-årsåldern är prostata förstorad hos de flesta män, men alla får inte besvär av detta. Hos vissa pressar dock den förstorade körteln samman urinröret på ett sätt som leder till problem vid urinering. Dessa besvär kan uttrycka sig som täta trängningar och svårigheter att tömma blåsan helt. Vissa andra mera allvarliga sjukdomar, t ex prostata- eller urinblåsecancer, kan ge liknande symtom som de vid godartad prostataförstoring.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

18-årsgräns, langningsförbud.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Curbisal, mjuk kapsel  (kapsel)
 
Extrakt av sågpalmettofrukt

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
 Detta läkemedel är receptfritt. Curbisal måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 6 månader.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.
 
 I denna bipacksedel finner du information om:
 1. Vad Curbisal är och vad det används för
 2. Innan du tar Curbisal
 3. Hur du tar Curbisal
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Curbisal ska förvaras
 6. Övriga upplysningar
 
 
1. VAD CURBISAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
 
Växtbaserat läkemedel använt vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex. nattliga urinträngningar.

Prostata (blåshalskörteln) ligger strax under urinblåsan hos män och omsluter urinrörets övre del. Dess tillväxt styrs av det manliga könshormonet testosteron och de hormonella förändringar som sker med ökad ålder anses vara anledningen till att storleken av prostata ökar med åren. Detta kallas för godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi). I 50-årsåldern är prostata förstorad hos de flesta män, men alla får inte besvär av detta. Hos vissa pressar dock den förstorade körteln samman urinröret på ett sätt som leder till problem vid urinering. Dessa besvär kan uttrycka sig som täta trängningar och svårigheter att tömma blåsan helt. Vissa andra mera allvarliga sjukdomar, t ex prostata- eller urinblåsecancer, kan ge liknande symtom som de vid godartad prostataförstoring.

2. INNAN DU TAR CURBISAL
 
Ta inte Curbisal
- om du är allergisk (överkänslig) mot sågpalmetto eller något av övriga innehållsämnen i Curbisal.

Var särskilt försiktig med Curbisal
- Kontakta läkare innan du börjar ta Curbisal för att inte missa en bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer).
- Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska du kontakta läkare för att få en ny bedömning gjord. Kontakta även läkare om nya symtom skulle uppkomma.

- Om du regelbundet använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (antikoagulantia) såsom warfarin (Waran) bör du rådgöra med din läkare innan du använder Curbisal.

Användning av andra läkemedel
Läkemedel kan påverka varandras effekt. Det kan ej uteslutas att Curbisal kan förstärka effekten av antikoagulerande läkemedel (t.ex. Waran) vid samtidig användning. Det är därför viktigt att du talar om för din läkare att du använder Curbisal.

Graviditet och amning
Det finns ingen relevant indikation för kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i tillstånd att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar hittar du under andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

3. HUR DU TAR CURBISAL

Använd alltid Curbisal enligt anvisningar i denna bipacksedel eller enligt läkares rekommendation. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.
Vuxna och äldre:1 kapsel dagligen.
Svälj kapseln hel med vätska, lämpligen i samband med måltid.

Ska inte användas av barn eller kvinnor. 

Om du har tagit för stor mängd av Curbisal
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Curbisal
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.
 
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, annan sjukvårdspersonal eller produktens lokala företrädare (se avsnitt 6. Övriga upplysningar).

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Curbisal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mag- och tarmbesvär, t ex illamående och diarré, har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. HUR CURBISAL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 30 ºC.
 Förvaras i originalförpackningen.
 
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 
 Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
 Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning.
 

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
 
- Den aktiva ingrediensen är 320 mg extrakt av frukt från sågpalmetto (Serenoa repens (Bartram) Small), motsvarande ca 3,2 g torkad frukt av sågpalmetto.

- Övriga innehållsämnen är succinylerat gelatin, glycerol (85%), renat vatten, glycerol,
- titandioxid [E171] och gul järnoxid [E172].


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapslarna är gulbruna och ovala.

Förpackningsstorlek 15, 30, 60, 90 och 180 kapslar i blisterkartor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Pharbio Medical International AB
Box 715
194 27 Upplands Väsby

Lokal företrädare
Cederroth AB
Box 715
194 27 Upplands Väsby
Tel.: 08-590 963 00
E-mail: regulatory@cederroth.com

Tillverkare
Cederroth International Production Paramedical A/S
Vassingerödvej 3-7
3540 Lynge
Danmark

Denna bipacksedel godkändes senast: 2010-06-14

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration:

Den aktiva ingrediensen är 320 mg extrakt av frukt från sågpalmetto (Serenoa repens (Bartram) Small), motsvarande ca 3,2 g torkad frukt av sågpalmetto.

Övriga innehållsämnen är succinylerat gelatin, glycerol (85%), renat vatten, glycerol, titandioxid [E171] och gul järnoxid [E172].

Användning

Använd alltid Curbisal enligt anvisningar i denna bipacksedel eller enligt läkares rekommendation. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.
Vuxna och äldre:1 kapsel dagligen.
Svälj kapseln hel med vätska, lämpligen i samband med måltid.

Ska inte användas av barn eller kvinnor.

Om du har tagit för stor mängd av Curbisal. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen