Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
 
Förbered kroppen för höst 449 kr 499 kr Spara kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Används för att lindra symtom vid PMS (premenstruellt syndrom) och vid klimakteriebesvär. 

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Femal Balans Forte, filmdragerade tabletter (tabletter)
 
Extrakt av pollen (majs, råg, hundäxing, tall) samt pistill (majs)

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Femal Balans Forte måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 månader.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.
 
 
I denna bipacksedel finner du information om:
 1. Vad Femal Balans Forte är och vad det används för
 2. Innan du tar Femal Balans Forte
 3. Hur du tar Femal Balans Forte
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Femal Balans Forte ska förvaras
 6. Övriga upplysningar
 
 
 1. VAD FEMAL BALANS FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
 
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid PMS (premenstruellt syndrom) och vid klimakteriebesvär.
 
Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.
 
PMS kännetecknas av symtom såsom ömhet i brösten, svullnadskänsla, irritabilitet, oro och plötslig nedstämdhet, som kommer under veckan före menstruation och brukar försvinna då menstruationen kommer igång.
 
Klimakteriebesvär kännetecknas av symtom såsom värmevallningar och svettningar.
 
2. INNAN DU TAR FEMAL BALANS FORTE
 
Ta inte Femal Balans Forte
• om du är allergisk (överkänslig) mot aktiva substanser eller något av övriga innehållsämnen i Femal Balans Forte.
 
Var särskilt försiktig med Femal Balans Forte:
• Om du är pollenallergiker bör du vara uppmärksam på eventuella allergiska reaktioner.
Avbryt behandlingen om sådana symtom uppstår.

Intag av andra läkemedel
Inga studier har utförts avseende eventuell påverkan av samtidig användning av andra läkemedel.
Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning.
Körförmåga och användning av maskiner
Femal Balans Forte har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

3. HUR DU TAR FEMAL BALANS FORTE
Dosering vid PMS och klimakteriebesvär, Vuxna: 2 tabletter på morgonen de första 2 månaderna av behandlingen. Därefter kan dosen justeras till 1 tablett på morgonen. Tabletterna ska tas dagligen även de dagar då man inte har besvär. Tabletterna sväljes hela med ett glas vatten i samband med måltid.
Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 månader.
Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.
Om du har tagit för stor mängd av Femal Balans Forte
Om Du fått i Dig för stor mängd av Femal Balans Forte eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefonnummer 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
Om du har glömt att ta Femal Balans Forte
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
Ta nästa dos som vanligt.
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Femal Balans Forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. I enstaka fall har allergiska reaktioner samt mag-tarmbesvär rapporterats. Frekvensen är okänd.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.
5. HUR FEMAL BALANS FORTE SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 30°C.
 
Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 
Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Ytterförpackningen återvinns som papper och tom aluminiumfolie som metall.
 
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
1 tablett innehåller:
120 mg extrakt av pollen från Zea mays L. (majs), Secale cereale L. (råg), Dactylis glomerata L. (hundäxing), Pinus sylvestris L. (tall) och pistill från Zea mays L. (majs).
40 mg extrakt av pollen från Secale cereale L. (råg), Zea mays L. (majs), Pinus sylvestris L. (tall).
Övriga innehållsämnen är:
Isomalt, maltodextrin, mikrokristallin cellulosa, akaciagummi, bomullsfröolja, vitamin E (d-α-tokoferylacetat), shellack, kiseldioxid, fiskgelatin, talk, kalciumsilikat och polysorbat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Tabletten är gul, rund, bikonvex utan brytskåra. Tablettens diameter är ca 10 mm.
Förpackningsstorlekar: 60, 120, 180, 240, 300 och 360 (3x120) tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
Meda OTC AB
Östermalmsgatan 19
114 26 Stockholm
Tillverkare:
Natumin Pharma AB
Kungsängsvägen 27
561 51 Huskvarna

Denna bipacksedel godkändes senast: 2012-01-09

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration
1 tablett innehåller:

  • 120 mg extrakt av pollen från Zea mays L. (majs), Secale cereale L. (råg), Dactylis glomerata L. (hundäxing), Pinus sylvestris L. (tall) och pistill från Zea mays L. (majs).
  • 40 mg extrakt av pollen från Secale cereale L. (råg), Zea mays L. (majs), Pinus sylvestris L. (tall).
  • Övriga innehållsämnen är: Isomalt, maltodextrin, mikrokristallin cellulosa, akaciagummi, bomullsfröolja, vitamin E (d-α-tokoferylacetat), shellack, kiseldioxid, fiskgelatin, talk, kalciumsilikat och polysorbat.

Användning

Dosering vid PMS och klimakteriebesvär:
Vuxna: 2 tabletter på morgonen de första 2 månaderna av behandlingen. Därefter kan dosen justeras till 1 tablett på morgonen. Tabletterna ska tas dagligen även de dagar då man inte har besvär. Tabletterna sväljes hela med ett glas vatten i samband med måltid.

Andra köpte även

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen