Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
90 TAB 
182 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Ett växtbaserat läkemedel som är ett alternativ för den som inte vill eller kan använda östrogen. Klimadynon innehåller ett kliniskt dokumenterat extrakt av läkesilverax och lindrar klimakteriebesvär som värmevallningar och kraftiga svettningar med upp till 80%.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

Växtbaserat läkemedel, 18-årsgräns.Langningsförbud


Nu finns ett alternativ för den som inte vill eller kan använda östrogen. Klimadynon innehåller ett kliniskt dokumenterat extrakt av läkesilverax och lindrar klimakteriebesvär som värmevallningar och kraftiga svettningar med upp till 80%. Klimadynon är det enda icke östrogenbaserade receptfria läkemedlet med säkerhetsstudier som medger 12 månaders användning utan läkarkonsultation.


Bipacksedel: Information till användaren
Klimadynon
filmdragerade tabletter
Extrakt av jordstam från läkesilverax

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Fråga apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
- Du bör tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4-6 veckor.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Klimadynon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Klimadynon
3. Hur du använder Klimadynon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Klimadynon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Klimadynon är och vad det används för
Växtbaserat läkemedel använt för lindring av klimakteriebesvär såsom värmevallningar och kraftiga svettningar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Klimadynon
Använd inte Klimadynon
om du är allergisk mot läkesilverax eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet
Rådgör med läkare före behandling med Klimadynon om:

du haft problem med eller funktionsnedsättning av levern
du använder något läkemedel som innehåller östrogen
du har behandlats eller behandlas för bröstcancer eller andra hormonberoende tumörer

Rådgör med läkare om något av följande sker under behandling med Klimadynon:
du får symtom som tyder på leverskada (t.ex. trötthet, aptitlöshet, gulfärgning av hud och ögon, mörk urin eller svår smärta i övre delen av magen med illamående och kräkningar). Sluta omedelbart att ta Klimadynon och kontakta din läkare.
din menstruation återkommer eller du får andra symtom som du förknippar med mens.
klimakteriebesvären förvärras.

Andra läkemedel och Klimadynon
Det finns ingen känd påverkan mellan läkesilverax och andra läkemedel vid samtidig användning. Klimadynon bör dock inte användas tillsammans med östrogen, om inte läkare har rekommenderat detta.´

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen använt detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet
Rekommenderas inte under graviditet och amning eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

Eventuell påverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner
Klimadynon har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Klimadynon innehåller laktos
Klimadynon innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

3. Hur du använder Klimadynon
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare.

Vuxna kvinnor i klimakteriet:
Rekommenderad dos är 1 tablett två gånger dagligen (morgon och kväll). Tabletten bör sväljas hel med vätska; tugga eller sug inte.

Du kan ta tabletterna oberoende av måltid.

Behandlingstid:
Du bör inte använda Klimadynon under längre tid än 12 månader utan att rådgöra med läkare.

Om du har tagit för stor mängd Klimadynon
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömmer att ta Klimadynon
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Klimadynon
Att avbryta behandlingen med Klimadynon är ofarligt.

Om du har ytterligare frågor, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar
Liksom alla mediciner kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med produkter som innehåller läkesilverax.

Levertoxicitet (inflammation i levern, gulsot, störningar i leverfunktionstester)

Hudreaktioner (nässelutslag, klåda, hudutslag)

Svullna händer/fötter eller ansikte

Mag-tarmbesvär (dyspepsi, diarré)

Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Klimadynon ska förvaras
Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Aktiv substans:

Varje tablett innehåller 2,8 mg extrakt av läkesilverax (Cimicifuga racemosa L. Nutt.), jordstam, motsvarande 14-28 mg torkad jordstam.

Övriga innehållsämnen är:
Kalciumvätefosfatdihydrat, laktosmonohydrat, potatisstärkelse, magnesiumstearat, talk, ammoniometakrylatsampolymer (typ A), titandioxid (E171), makrogoler, gul järnoxid (E172), rödjärnoxid (E172) och sorbinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Tabletterna är terrakottafärgade, runda och bikonvexa.

Klimadynon finns i förpackningar om 60 och 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt
Tyskland
Telefon: ++49 / 9181 231-90
Telefax: ++49 / 9181 231-265
E-post: info@bionorica.de

Lokal företrädare:
Green Medicine AB
Tegelgårdsgatan 11
211 33 Malmö

Denna bipacksedel ändrades senast 2012-11-22

 

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration:
Varje tablett innehåller 2,8 mg extrakt av läkesilverax (Cimicifuga racemosa L. Nutt.), jordstam, motsvarande 14-28 mg torkad jordstam.

Övriga innehållsämnen är:
Kalciumvätefosfatdihydrat, laktosmonohydrat, potatisstärkelse, magnesiumstearat, talk, ammoniometakrylatsampolymer (typ A), titandioxid (E171), makrogoler, gul järnoxid (E172), rödjärnoxid (E172) och sorbinsyra.

 

Användning

Rekommenderad dos är:
1 tablett två gånger dagligen (morgon och kväll). Tabletten bör sväljas hel med vätska; tugga eller sug inte.

Du kan ta tabletterna oberoende av måltid.

Andra köpte även

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen