Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
100 ML 
169 kr
Antal:
Lagerstatus: Tillfälligt slut

Detta är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt inom antroposofisk medicin: - för symtomatisk behandling av lindriga hudinflammationer (såsom solbränna, akne eller kvisslor) och för att underlätta läkning av mindre sår (såsom skav- eller skrubbsår) - som munsköljvätska vid lätt inflammerat tandkött och vid halsont. 

Extrakt från ringblomma.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktspecifikation

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Calendula Weleda, kutan lösning


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Calendula Weleda, kutan lösning måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 1 vecka.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Calendula Weleda, kutan lösning är och vad det används för
2. Innan du använder Calendula Weleda, kutan lösning
3. Hur du använder Calendula Weleda, kutan lösning
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Calendula Weleda, kutan lösning ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD CALENDULA WELEDA, KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt inom antroposofisk medicin:

- för symtomatisk behandling av lindriga hudinflammationer (såsom solbränna, akne eller kvisslor)
och för att underlätta läkning av mindre sår (såsom skav- eller skrubbsår)
- som munsköljvätska vid lätt inflammerat tandkött och vid halsont

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. INNAN DU ANVÄNDER CALENDULA WELEDA, KUTAN LÖSNING

Använd inte Calendula Weleda, kutan lösning
- om du är allergisk (överkänslig) mot ringblomma eller mot något av övriga innehållsämnen i Calendula Weleda.
- om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (tex gråbo, kamomill, röd solhatt, prästkrage, malört eller maskros) som tillhör familjen Asteraceae.

Var särskilt försiktig med Calendula Weleda, kutan lösning
- Symtomatisk behandling av lindriga hudinflammationer och för att underlätta läkning av mindre sår:
Rekommenderas inte till barn under 6 år pga otillräckliga data.

- Munsköljvätska vid lätt inflammerat tandkött och vid halsont:
Rekommenderas inte till barn under 12 år pga otillräckliga data.

Kontakta läkare om:
- såret är större eller kraftigt nedsmutsat inklusive bit – och sticksår pga av allvarlig infektionsrisk eller risk för stelkramp.
- såret inte minskar i storlek inom 7 dagar
- sårkanten är mycket röd
- såret blir svullet
- såret är mycket smärtsamt
- feber uppstår

Calendula Weleda, kutan lösning får inte användas i ögonen.
Innehåller 43% etanol. Lösningen ska inte sväljas.

Användning av andra läkemedel
Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Körförmåga och användning av maskiner
Calendula Weleda, kutan lösning har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3. HUR DU ANVÄNDER CALENDULA WELEDA, KUTAN LÖSNING

Använd alltid Calendula Weleda, kutan lösning enligt anvisningar i denna bipacksedel. Kontakta din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning
För rengöring av sår:
Vuxna, äldre och barn över 6 år:
Tillsätt 1-2 tsk (5-10 ml) till 2,5 dl kokt avkylt vatten eller steril koksaltlösning.
Använd lösningen för att rengöra såret med gasväv eller för att fukta en steril kompress som fixeras med ett bandage. Avlägsna kompressen efter 30-60 minuter. Behandlingen kan upprepas 2 gånger dagligen.

Barn under 6 år: Rekommenderas inte till barn under 6 år.

För akne eller kvisslor:
Vuxna, äldre och barn över 6 år:
Väl rengjord hud baddas med lösningen på en bomullstuss 2 gånger dagligen. Låt det lufttorka.

Barn under 6 år: Rekommenderas inte till barn under 6 år.

För munsköljning vid inflammerat tandkött eller halsont
Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:
Tillsätt en halv tsk (2,5 ml) till ett halvt glas ljummet vatten (ca 1 dl) och skölj runt i munnen eller gurgla under flera minuter. Spotta ut. Upprepas 2-4 gånger dagligen. Lösningen ska inte sväljas.

Barn under 12 år: Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Behandlingstid
Om symtomen kvarstår i mer än 1 vecka bör man rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du har använt för stor mängd av Calendula Weleda, kutan lösning
Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Calendula Weleda, kutan lösning
Använd inte dubbel mängd kutan lösning för att kompensera för bortglömd behandling.

Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt fråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Calendula Weleda, kutan lösning orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Fall av allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. HUR CALENDULA WELEDA, KUTAN LÖSNING SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad förpackning är hållbar i 1 år.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är extrakt av Calendula officinalis L. (ringblomma), ört.
1 ml (0,93 g) kutan lösning innehåller ca 370 mg extrakt av ringblomma motsvarande ca 185 mg färsk ört av ringblomma.
- Övriga innehållsämnen: Renat vatten, etanol 96 %

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Calendula Weleda, kutan lösning är en klar och grön-gul lösning med en karaktäristisk örtdoft.
Förpackningsstorlek 100 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Weleda AB
Skillebyholm 4
153 91 Järna
Tel 08 522 961 00
Fax 08 522 961 02
info@weleda.se

Denna bipacksedel godkändes senast 2011-01-21

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen