Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499

Calendula Salva

25 GRAM 
119 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt inom antroposofisk medicin, för symtomatisk behandling av lindriga hudinflammationer (såsom solsveda) - för att underlätta läkning av mindre sår (såsom skav-, skrap- och skrubbsår).

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Calendula Weleda, salva
Extrakt av ringblomma
 
 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
 Detta läkemedel är receptfritt. Calendula Weleda, salva måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 1 vecka.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

 I denna bipacksedel finner du information om:
 1. Vad Calendula Weleda, salva är och vad det används för
 2. Innan du använder Calendula Weleda, salva
 3. Hur du använder Calendula Weleda, salva
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Calendula Weleda, salva ska förvaras
 6. Övriga upplysningar

1.  VAD CALENDULA WELEDA, SALVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt inom antroposofisk medicin:
- för symtomatisk behandling av lindriga hudinflammationer (såsom solsveda)
- för att underlätta läkning av mindre sår (såsom skav-, skrap- och skrubbsår).

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.
 
 
 2.  INNAN DU ANVÄNDER CALENDULA WELEDA, SALVA

Använd inte Calendula Weleda, salva
- om du är allergisk (överkänslig ) mot ringblomma eller mot något av övriga innehållsämnen i Calendula Weleda, salva
- om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t.ex. arnika, gråbo, kamomill, röd solhatt, prästkrage, malört eller maskros) som tillhör familjen Asteraceae
- om du har djupa blödande sår.

 Var särskilt försiktig med Calendula Weleda, salva
- Calendula Weleda, salva ska inte användas på slemhinnor i ögon, näsa, hals och mun.

Kontakta läkare om:
- feber uppstår och det allmänna välbefinnandet försämras
- symtomen förvärras eller sårläkning inte sker inom 7 dagar.

Rekommenderas inte till barn under 6 år pga otillräckliga data.

 Användning av andra läkemedel
 Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet eller amning inte rekommenderas.

Körförmåga och användning av maskiner
Calendula Weleda, salva har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Calendula Weleda, salva
- Produkten innehåller sesamolja som i sällsynta fall kan ge svår allergisk reaktion
- Produkten innehåller ullfett och ullfettalkoholer som kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

3.  HUR DU ANVÄNDER CALENDULA WELEDA, SALVA
Använd alltid Calendula Weleda, salva enligt anvisningar i denna bipacksedel. Kontakta din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning
Vuxna, äldre och barn över 6 år:
Salvan stryks tunt på det skadade området av huden 2-4 gånger per dag.

Barn under 6 år: Rekommenderas inte till barn under 6 år.

Behandlingstid
Om symtomen kvarstår i mer än 1 vecka bör man rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du har använt för stor mängd av Calendula Weleda, salva
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Calendula Weleda, salva
Använd inte dubbel mängd salva för att kompensera om du glömt smörja en gång.

Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt fråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal.
 
 4.  EVENTUELLA BIVERKNINGAR
 Liksom alla läkemedel kan Calendula Weleda, salva orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
 Fall av allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd.
 Sesamolja kan i sällsynta fall orsaka allvarliga allergiska reaktioner.
 Ullfett och ullfettalkoholer kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem).

 Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.
 
5.  HUR CALENDULA WELEDA, SALVA SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25°C. Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.

Används före utgångsdatum som anges på tubens kant efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
 
 Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är extrakt av Calendula officinalis L. (ringblomma), ört.
 1 g salva innehåller 200 mg extrakt av ringblomma motsvarande 100 mg färsk ört av ringblomma.

- Övriga innehållsämnen: raffinerad sesamolja, renat vatten, ullfett, gult vax, ullfettalkoholer,
 etanol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Calendula Weleda, salva är en gräddfärgad salva med en karaktäristisk doft av ringblomma.
Förpackningsstorlek 25 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Weleda AB
Skillebyholm 4
153 91 Järna
Tel. 08 522 961 00
Fax 08 522 961 02
 info@weleda.se
 
Denna bipacksedel godkändes senast: 2011-01-21

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är extrakt av Calendula officinalis L. (ringblomma), ört.
1 g salva innehåller 200 mg extrakt av ringblomma motsvarande 100 mg färsk ört av ringblomma.

Övriga innehållsämnen: raffinerad sesamolja, renat vatten, ullfett, gult vax, ullfettalkoholer, etanol

Användning

Doseringsanvisning
Vuxna, äldre och barn över 6 år:
Salvan stryks tunt på det skadade området av huden 2-4 gånger per dag.

Barn under 6 år: Rekommenderas inte till barn under 6 år.

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen