Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
100 ML 
104 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Ett växtbaserat läkemedel som används för lindring av hosta med segt slem. Prospan innehåller saponiner som anses ha en slemlösande effekt och underlätta upphostning. 

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

18-årsgräns, langningsförbud.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Prospan, oral lösning
 
Extrakt av murgröna

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller annan sjukvårdspersonal .
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.
 
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Prospan är och vad det används för
2. Innan du använder Prospan
3. Hur du använder Prospan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Prospan ska förvaras
6. Övriga upplysningar 
 
1. VAD PROSPAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
 
Växtbaserat läkemedel använt för lindring av hosta med segt slem. 
 
Prospan innehåller saponiner som anses ha en slemlösande effekt och underlätta upphostning. 
 
2. INNAN DU ANVÄNDER PROSPAN
 
Använd inte Prospan
- Vid överkänslighet mot murgröna eller något innehållsämne i produkten.
 
 Var särskilt försiktig med Prospan
- Vid långvarig eller återkommande hosta hos barn mellan 2-4 år, då medicinsk utredning krävs innan behandling med Prospan inleds.
- Vid långvarig hosta (mer än 2 veckor) eller vid hosta som åtföljs av symtom såsom feber i 4 dagare eller mer, andnöd, bröstsmärta, allmänpåverkan, viktnedgång eller blodiga upphostningar, bör läkare kontaktas.

Användning av andra läkemedel
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel och föda är inte studerad. 

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data bör Prospan inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner
Prospan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Prospan
Prospan innhåller sötningsmedlet sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du därför kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

3. HUR DU ANVÄNDER PROSPAN

Vuxna, äldre och ungdomar: 5 ml lösning 3 gånger dagligen. 
Barn 6-12 år: 5 ml lösning 2 gånger dagligen.
Barn 2-5 år: 2,5 ml lösning 2 gånger dagligen.
Rekommenderas ej till barn under 2 år pga risk att förvärra luftvägssymtomen.

Omskakas väl före användning.

Använd doseringsbägaren som medföljer förpackningen.

Om du använt för stor mängd av Prospan
Vid överdosering kan illamående, kräkningar och diarré förekomma.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Prospan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Fall av magtarmbesvär (illamående, kräkningar, diarré) och allergiska reaktioner (klåda, hudutslag, andnöd) har rapporterats. Viss laxerande effekt på grund av sorbitolinnehållet kan förekomma.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. HUR PROSPAN SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25ºC. Öppnad flaska är hållbar i 3 månader.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
 
Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
 
- Den aktiva substansen per ml lösning är:
7 mg extrakt av Hedera helix L.,  blad (murgröna), motsvarande cirka  44 mg torkade blad från murgröna.

- Övriga innehållsämnen är:
Renat vatten
Sorbitol, flytande (kristalliserande) (E 420)
Körsbärssmakämne
Xantangummi
Kaliumsorbat (E202)
Citronsyra (E330)

Innehåll (per ml)

 

Substans

Mängd

Roll

Hedera helix (murgröna) blad, extrakt (5-7,5:1) etanol 30%

7 mg

Aktiv substans

motsvarar Hedera helix (murgröna), blad

35 - 52,5 mg

 

kaliumsorbat

 

Övrigt hjälpämne

sorbitol

 

Övrigt hjälpämne

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Brun glasflaska med skruvlock, 100 ml, i ytterkartong. Doseringsbägare av plast medföljer förpackningen.
Ljus brun, lätt grumlig lösning med söt och fruktig smak och doft av körsbär.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3D
61138 Niederdorfelden
Tyskland
Tel: ++49 6101 539 300
Fax:  ++49 6101 539 315
E-post: info@engelhard-am.de

Lokal företrädare:
Medhouse AB
Barnhusgatan 16
11123 Stockholm
Tel: ++46 (0)8 411 12 20
Fax: ++46 (0)8 22 99 99
E-post: info@medhouse.se

Denna bipacksedel godkändes senast 2011-06-16

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration:
Den aktiva substansen per ml lösning är:

7 mg extrakt av Hedera helix L.,  blad (murgröna), motsvarande cirka  44 mg torkade blad från murgröna.

Övriga innehållsämnen är:
Renat vatten
Sorbitol, flytande (kristalliserande) (E 420)
Körsbärssmakämne
Xantangummi
Kaliumsorbat (E202)
Citronsyra (E330)

Innehåll (per ml)

Användning

Vuxna, äldre och ungdomar: 5 ml lösning 3 gånger dagligen.
Barn 6-12 år: 5 ml lösning 2 gånger dagligen.
Barn 2-5 år: 2,5 ml lösning 2 gånger dagligen.
Rekommenderas ej till barn under 2 år pga risk att förvärra luftvägssymtomen.

Omskakas väl före användning.

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen