Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
 
249 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Kan Jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt  för lindring av symtom vid förkylning. Oral lösning. Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymptomen uppträder. Indikationen för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande av erfarenhet och långvarig användning.

Läs bipacksedeln noga före användandet. Om symptomen förvärras eller kvarstår längre än 10 dagar bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

 

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Kan Jang, oral lösning
 
Extrakt av röd solhatt, malabarnöt och rysk rot

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
 Detta läkemedel är receptfritt. Kan Jang måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa  resultatet.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om dina symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.
 
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kan Jang är och vad det används för
2. Innan du tar Kan Jang
3. Hur du tar Kan Jang
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kan Jang ska förvaras
6. Övriga upplysningar 
 
1. VAD KAN JANG ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
 
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. INNAN DU TAR KAN JANG
 
Ta  inte Kan Jang
- om du är allergisk (överkänslig) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot andra korgblommiga växter (t ex röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo).
- om du är allergisk (överkänslig) mot rysk rot eller malabarnöt eller mot något av övriga innehållsämnen i Kan Jang.
- om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.
- om du har högt blodtryck.
- för behandling av barn under 12 år.
 
Var särskilt försiktig med Kan Jang
- om symptomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.
- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Kan Jang och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd

Intag av andra läkemedel
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel är inte studerad.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data bör Kan Jang inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

Viktig information om någora innehållsämnen i Kan Jang
Kan Jang innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216). Dessa kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Kan Jang innehåller även sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. HUR DU TAR KAN JANG

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:
15 ml 2 gånger dagligen.

Barn under 12 år:
Får inte ges till barn under 12 år.

Behandlingstid:
Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymtomen uppträder.
Kan Jang skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Om symptomen kvarstår längre än 10 dagar under användning av Kan Jang bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du använt för stor mängd av Kan Jang
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Kan Jang orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Risken förefaller högre hos atopiker och hos personer med astma eller hösnuva.
Sluta att ta Kan Jang och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd eller svårighet att svälja. Sluta ta Kan Jang om du får hudutslag.

Gastrointestinala symtom kan förekomma.
Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi (hjärtklappning) och huvudvärk kan förekomma.
Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. HUR KAN JANG SKA FÖRVARAS
 
Förvaras vid högst 25°C.
Öppnad flaska förvaras högst 4 månader i kylskåp (2°C-8°C).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
De aktiva beståndsdelarna per ml är:
9 mg extrakt av Echinacea purpurea (röd solhatt) rot, motsvarande 23-63 mg torkad rot.
14 mg extrakt av Justicia adhatoda (malabarnöt) blad, motsvarande 49-70 mg torkat blad.
2 mg extrakt av Eleutherococcus senticosus (rysk rot) rot, motsvarande 34-60 mg torkad rot.

Övriga innehållsämnen är:
renat vatten, sorbitol  lakritsrotextrakt , hustenkräuterarom (innehållande propylenglykol, stjärnanisolja, fänkålsolja, eukalyptusolja, åkermyntsolja och timjanolja), metylparahydroxibensoat
(E 218), ingefäraextrakt, pepparmyntolja, polysorbat 80, eukalyptusolja,  propylparahydroxibensoat
(E 216) och kaliumsorbat (E 202)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Glasflaska med droppinsats, skruvlock och måttbägare innehållande 100, 200, 300 och 500 ml.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Bringwell AB
Box 55905
101 16 Stockholm

Tillverkare
Svenska Örtmedicinska Institutet AB
Prinsgatan 12
413 05 Göteborg

Lokal företrädare
Green Medicine AB
Tegelgårdsgatan 11
211 33 Malmö
Tel: 040-94 91 95

Denna bipacksedel godkändes senast den 2012-02-10

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration:
De aktiva beståndsdelarna per ml är:
9 mg extrakt av Echinacea purpurea (röd solhatt) rot, motsvarande 23-63 mg torkad rot.
14 mg extrakt av Justicia adhatoda (malabarnöt) blad, motsvarande 49-70 mg torkat blad.
2 mg extrakt av Eleutherococcus senticosus (rysk rot) rot, motsvarande 34-60 mg torkad rot.

Övriga innehållsämnen är:
Renat vatten, sorbitol  lakritsrotextrakt , hustenkräuterarom (innehållande propylenglykol, stjärnanisolja, fänkålsolja, eukalyptusolja, åkermyntsolja och timjanolja), metylparahydroxibensoat (E 218), ingefäraextrakt, pepparmyntolja, polysorbat 80, eukalyptusolja,  propylparahydroxibensoat (E 216) och kaliumsorbat (E 202).

Användning

Dosering:
Vuxna, äldre och barn över 12 år: 15 ml 2 gånger dagligen.
Får ej ges till barn under 12 år.
Kan Jang ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Oral suspension.

Behandlingstid:
Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymtomen uppträder. Kan Jang skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Försiktighet:
Om symtomen kvarstår längre än 10 dagar, förvärras eller om hög feber uppstår bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Förvaring: 
Förvaras vid högst 25ºC. Öppnad flaska förvaras i kylskåp (2-8 ºC). Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
Öppnad flaska förvaras högst 4 månader i kylskåp.

Läs bipacksedeln noga före användning. Ta inte Kan Jang om du är allergisk mot korgblommiga växter (t.ex. röd solhatt, gråbo), har någon systemisk sjukdom, nedsatt immunförsvar eller högt blodtryck.
Rekommenderas ej till atopiker, gravida eller ammande.
 

 

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen